سابقه روزانه و لحظه ای نماد وبازار

نماد وبازار شرکت صندوق س شاخصی بازارآشنا در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - سرمایه گذاری در سهام سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
وبازار صندوق س شاخصی بازارآشنا - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در سهام 1 150M 250.8B 100% 150M 193.7B 219.8K 398.9K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
وبازار 1.33%
16,720
1.82%
16,800
18.1B 37.2B 120.1B 446.6B -16.6M -1.1B -721.5M -3.6B -1.4B 0 0 0 0 0 779
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
وبازار 3 3 12 13 30 23 48 35 65 32 60 60 92 1400/03/05 0 1402/01/09
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
وبازار 14,340 12,650 12,650 10,420 10,420 10,420 16,720 16,720 16,720 16,720 16,720 16,720 17 32 32 60 60 60
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
وبازار SMA5: 10,770 SMA10: 10,879 SMA20: 10,972 SMA50: 11,562 SMA100: 12,209 SMA200: 12,157 EMA5: 10,702 EMA10: 10,823 EMA20: 11,011 EMA50: 11,481 EMA100: 11,812 EMA200: 12,157 23 68 32 148 -502 -100 -274
K: 0
D: 7
Upper: 11,340
Middle: 10,972
Lower: 10,604
Value: -228
Signal: -218
Diverg.: -11
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -148.5M 531M -0 321K 0.2 93% 90.2K 90.2K 231K 321K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 0.9 9.6 11.2 1.33
16,720
1.82
16,800
2K 439 0.3 0.6 0 -16.6M 244.8M -0 146.4K 0.1 7 9.9K 9.9K 0 136.5K 146.4K
2 1402/01/08 0.4 4.2 10 1.85
16,500
1.98
16,520
1.5K 9.1K 0.2 0.3 0 -99M 179.6M -0 108.8K 0.07 55 60K 60K 0 48.8K 108.8K
3 1402/01/07 0.7 3.9 5.4 -1.34
16,200
-1.34
16,200
594 19.6K 0.1 0.2 0 -33M 107M -0 66.1K 0.04 31 20.3K 20.3K 0 45.7K 66.1K
پول داغ برای نماد وبازار یافت نشد!
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده