سابقه روزانه و لحظه ای نماد وامیر

نماد وامیر شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر در - گروه استخراج کانه های فلزی و زیر گروه استخراج کانه فلزی غیرآهن - سرمایه گذاری سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
وامیر گروه صنعتی و معدنی امیر - استخراج کانه های فلزی استخراج کانه فلزی غیرآهن 1 84M 2.4T 47.58% 40M 1.1T 27.6K 49.3K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
وامیر -2.11%
284,900
-0.7%
289,000
38.9B 91.1B 270.5B 1.6T -22.6M 0.9B 44.4M 2B -21.2B 0 21196 13.44 0 0 632
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
وامیر 3 7 2 12 -6 9 4 -6 -8 13 45 45 45 1401/08/11 -25 1401/02/26
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
وامیر 254,650 252,400 252,400 196,300 196,300 196,300 291,050 321,950 321,950 321,950 331,806 382,137 14 28 28 64 69 95
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
وامیر SMA5: 282,030 SMA10: 277,795 SMA20: 276,475 SMA50: 283,788 SMA100: 256,874 SMA200: 283,627 EMA5: 283,926 EMA10: 280,142 EMA20: 279,991 EMA50: 273,503 EMA100: 275,055 EMA200: 283,627 52 39 14 10,367 1,173 -8 116
K: 92
D: 87
Upper: 292,933
Middle: 276,475
Lower: 260,017
Value: 1525
Signal: -75
Diverg.: 1600
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 330.6M 2.3B 102.5M 80.8K 0.2 -15% -11.1K 11.7K 22.8K 69.1K 57.9K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1401/12/28 1.1 18 17 -2.11
284,900
-0.7
289,000
229 357 0.2 0.2 47.58 -22.6M 235.1M -0 8.3K 0.02 10 795 795 0 7.5K 8.3K
2 1401/12/27 3 40.3 13.3 2.84
291,050
2.99
291,450
500 192 0.8 1.1 47.58 555.9M 1.2B 102.5M 40.5K 0.1 -47 -19.1K 450 19.6K 40.1K 21K
3 1401/12/24 1.7 31.6 18.6 2.61
282,950
1.12
278,850
610 4K 0.7 0.9 47.58 -202.6M 0.9B -0 32K 0.08 22 7.2K 10.4K 3.3K 21.6K 28.7K
سابقه پول داغ نماد وامیر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وامیر 29,145 2.99 4.54 47.4M 10.4M 1 1 102.5M 73.4M 1 0 102.5M 0 102.5M خرید 10:02:36 1401/12/27
2 وامیر 27,380 2.59 3.71 60.5M 16.3M 1 2 107.5M 53.8M 2 0 106.5M 0 213M خرید 11:22:23 1401/12/22
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده