سابقه روزانه و لحظه ای نماد واحیا

نماد واحیا شرکت م .صنایع و معادن احیاء سپاهان در بازار پایه زرد فرابورس گروه سرمایه گذاریها و زیر گروه سایر واسطه های مالی - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
واحیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان بازار پایه زرد فرابورس سرمایه گذاریها سایر واسطه های مالی 1 8B 14.7T 42.88% 3.4B 6.3T 15.9M 8.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
واحیا 1.95%
18,320
2.95%
18,500
1.4T 2T 2.6T 6.4T -5B -5.1B 35.5B 37.7B 8B 0 2410 7.6 0 0 153
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
واحیا 4 4 20 31 22 16 49 11 10 39 62 62 62 1401/07/17 -36 1399/05/04
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
واحیا 14,010 13,150 13,150 11,330 11,330 11,330 18,320 18,320 18,320 18,320 18,320 19,269 31 39 39 62 62 70
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
واحیا SMA5: 17,584 SMA10: 16,448 SMA20: 15,055 SMA50: 15,059 SMA100: 14,209 SMA200: 15,071 EMA5: 17,587 EMA10: 16,685 EMA20: 15,865 EMA50: 15,047 EMA100: 14,791 EMA200: 15,071 81 98 32 548 2,164 0 150
K: 100
D: 100
Upper: 18,424
Middle: 15,055
Lower: 11,685
Value: 849
Signal: 425
Diverg.: 424
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -173.1M 52.0B 6.3B 28.7M 0.8 -37% -8.2K 10.8M 10.8M 17.2M 17.1M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.4 61.1 44.1 1.95
18,320
2.95
18,500
6.9M 0 2.3 1.2 42.88 -5B 30.7B 27.2M 16.8M 0.49 16 2.7M 8.8M 6.1M 7.9M 10.7M
2 1402/01/06 1.7 116.6 67.8 2.39
17,970
2.96
18,070
2.2M 0 0.9 0.5 0 1B 12.6B -0 7M 0.2 -8 -555.2K 1.3M 1.9M 4.9M 4.4M
3 1402/01/05 3.1 106.7 34.2 2.99
17,550
2.99
17,550
3.5M 0 0.6 0.3 42.88 3.8B 8.6B 6.3B 4.9M 0.14 -45 -2.2M 600K 2.8M 4.3M 2.1M
سابقه پول داغ نماد واحیا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 واحیا 1,850 2.95 1.36 61.1M 44.8M 0 1 0 101.8M 15 8 71.5M 50.7M 27.2M فروش 11:38:52 1402/01/07
2 واحیا 1,850 2.95 1.35 63M 46.5M 1 15 122M 14M 15 7 71.5M 50.5M 128.9M خرید 10:47:37 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده