سابقه روزانه و لحظه ای معاملات واتی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد واتی : سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یابه همراه اشخاص تحت کنترل، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر(اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه های صنایع مواد شیمیایی، واسطه گری مالی، لاستیک سازی و نساجی فعالیت کند.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-7,636
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.5
درصد خالص خرید حقوقی
168
ارزش معاملات
25.1B
حجم معاملات
31.8M
خالص خرید حقوقی
9.7M
خرید حقوقی
9.7M
خرید حقیقی
22.1M
فروش حقیقی
31.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-6.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 11 11 -28 0.38
7,980
1.38
8,060
30,316 12,653 0.2 0.1 15.66 0.09 5 519.6M 646.2K 34.5K 34.5K 611.7K 646.2K -0
2 1401/07/02 0.7 8 13 -281 -1.36
7,950
-2.48
7,860
2,746,000 304 0.3 0.2 15.66 0.13 38 719.3M 0.9M 353.1K 353.1K 564.9K 0.9M -0
3 1401/06/30 0.6 7 12 -91 -0.49
8,060
-1.60
7,970
50,000 3,966 0.2 0.1 15.66 0.09 18 505.5M 634.1K 113K 113K 521.1K 634.1K -0
4 1401/06/29 0.3 5 22 -118 3.18
8,100
3.82
8,150
18,000 7,000 0.8 0.3 15.66 0.33 6 1.9B 2.3M 145.1K 145.1K 2.2M 2.3M -0
5 1401/06/28 0.1 17 159 -5,441 -0.13
7,850
3.31
8,120
11,886 1,000 10.6 5.8 15.66 2.95 33 16.3B 20.8M 6.9M 7M 13.9M 20.8M -5.7B
6 1401/06/27 0.3 20 69 -5 -2.72
7,860
-3.34
7,810
1,028,394 20,000 1.9 1.1 15.66 0.49 0 2.7B 3.5M 6.7K 36K 3.4M 3.4M -339.9M
7 1401/06/23 0.1 6 75 -1,673 -0.86
8,080
-0.98
8,070
1,000 92,558 1.7 1.2 15.66 0.44 68 2.5B 3.1M 2.1M 2.1M 1M 3.1M -121.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
30.3 % -1 2 -2 -10 -6 -17 -14 -29 -33 1 36
سابقه پول داغ نماد واتی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 واتی 797 1.4 0.05 17.3M 324.9M 4 5 133.1M 107M 2 18 202M 291.1M -5.7B خرید 11:31:19 1401/06/28
2 واتی 784 -0.25 0.04 15.7M 411.5M 2 1 71M 865.6M 1 18 477.6M 342.2M -5.7B فروش 11:03:05 1401/06/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک