سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وآوا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وآوا : سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد یا نداشته باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-752
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.8
درصد خالص خرید حقوقی
75
ارزش معاملات
6.4B
حجم معاملات
26.6M
خالص خرید حقوقی
3.1M
خرید حقوقی
3.2M
خرید حقیقی
23.4M
فروش حقیقی
26.5M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.8 9 5 5 4.26
2,352
5.05
2,370
8,777 40,000 0.6 0.6 41.91 0.45 -1 582.5M 2.5M -21.5K 0 2.5M 2.5M -0
2 1401/06/28 0.7 5 7 -15 -3.55
2,256
-3.89
2,248
14,051 13,666 0.8 0.8 41.91 0.59 2 736.8M 3.3M 64.5K 65.1K 3.2M 3.3M -0
3 1401/06/27 0.4 8 18 -186 -6.51
2,339
-5.96
2,353
90,548 50,000 2.4 3.5 41.91 1.78 8 2.3B 9.9M 796.6K 0.9M 8.9M 9.7M -0
4 1401/06/23 0.8 5 6 -74 -2.61
2,502
-2.88
2,495
9,200 35,689 0.4 0.6 41.91 0.37 15 506M 2M 297.5K 297.5K 1.7M 2M -0
5 1401/06/22 1.6 9 6 -51 1.42
2,569
2.25
2,590
50,000 1,152 0.6 0.8 41.91 0.49 7 692.1M 2.7M 196.8K 196.8K 2.5M 2.7M -0
6 1401/06/21 1.8 9 5 0 1.69
2,533
2.37
2,550
12,020 7,500 0.5 0.6 41.91 0.42 0 585M 2.3M -0 0 2.3M 2.3M -0
7 1401/06/20 0.6 6 9 -431 -3.67
2,491
-3.13
2,505
50,000 11,995 0.8 1.1 41.91 0.72 44 1B 4M 1.7M 1.7M 2.2M 4M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
11.5 % 0 4 -7 -11 11 -8 2 -46 -53 4 77
سابقه پول داغ نماد وآوا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وآوا 264 -6.95 0.93 9.2M 10M 14 1 8.5M 118.8M 0 1 0 118.8M -118.8M فروش 12:13:35 1401/06/12
2 وآوا 285 4.66 2.67 17M 6.4M 1 6 126.9M 21.2M 1 0 126.9M 0 126.9M خرید 09:25:19 1401/06/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک