سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وآتوس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وآتوس : سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و طرح های کشاورزی و مواد غذائی واحد های تولیدی و کشاورزی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و نیز مبادرت به هر گونه عملیات بازرگانی، مالی، پولی و نیز خرید و فروش اوراق مشارکت، اوراق قرضه، کالا و سهام در داخل و خارج از کشور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
قیمت پایانی
15
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.2
درصد خالص خرید حقوقی
17
ارزش معاملات
6.0B
حجم معاملات
427K
خالص خرید حقوقی
13.8K
خرید حقوقی
13.8K
خرید حقیقی
413K
فروش حقیقی
427K
برآیند پول داغ و گروهی
-104.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/03 3.6 171 47 -90 2.58
147,300
2.99
147,900
217,221 0 0.6 1 33.75 0 10 0.9B 63.9K 6.1K 6.1K 57.8K 63.9K -0
2 1401/11/02 2.8 123 44 0 2.98
143,600
2.98
143,600
216,096 0 0.7 1.3 0 1.08 0 1.1B 77K -0 0 77K 77K -104.6M
3 1401/11/01 2 128 63 -107 2.99
139,450
2.99
139,450
176,279 0 1.1 2.7 33.99 1.65 7 1.6B 118K 7.7K 7.7K 110.3K 118K -0
4 1401/10/28 0.8 38 45 0 2.97
135,400
2.97
135,400
261,242 0 0.8 2 33.99 1.24 0 1.2B 85.9K -0 0 85.9K 85.9K -0
5 1401/10/27 2.9 48 17 0 0.96
131,500
2.99
134,150
145,572 0 0.2 0.5 32.95 0.36 0 338M 25.2K -0 0 25.2K 25.2K -0
6 1401/10/26 5 96 19 0 1.09
130,250
2.99
132,700
324,440 0 0.3 0.6 32.9 0.42 0 384.6M 29K -0 0 29K 29K -0
7 1401/10/24 6.7 123 18 0 1.06
128,850
2.98
131,300
180,121 0 0.2 0.3 32.85 0.41 0 369.2M 28.1K -0 0 28.1K 28.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
3.2 % 9 13 21 42 86 127 104 117 3 11 49
سابقه پول داغ نماد وآتوس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وآتوس 14,360 2.98 2.56 117M 45.8M 2 1 52.3M 104.6M 0 1 0 104.6M -104.6M فروش 12:17:19 1401/11/02
2 وآتوس 13,945 2.99 16 575.2M 36M 1 2 341.5M 170.7M 1 0 341.5M 170.7M -0 خرید 09:42:57 1401/11/01
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده