سابقه روزانه و لحظه ای معاملات وآتوس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد وآتوس : سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و طرح های کشاورزی و مواد غذائی واحد های تولیدی و کشاورزی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و نیز مبادرت به هر گونه عملیات بازرگانی، مالی، پولی و نیز خرید و فروش اوراق مشارکت، اوراق قرضه، کالا و سهام در داخل و خارج از کشور
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
902
قیمت پایانی
7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
13.1
درصد خالص خرید حقوقی
-128
ارزش معاملات
5.7B
حجم معاملات
2.3M
خالص خرید حقوقی
-362.7K
خرید حقوقی
186K
خرید حقیقی
2.0M
فروش حقیقی
1.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/04/26 0.7 14 20 128 1.59
25,500
2.99
25,850
315,254 0 0.7 0.5 12.66 0.94 -30 429.1M 166K -50K 0 166K 116K -0
2 1401/04/25 1.1 13 12 269 2.03
25,100
2.85
25,300
137,392 0 0.7 0.6 29.55 1.21 -50 538.9M 213K -107K 0 213K 106K -0
3 1401/04/22 0.8 15 18 404 2.71
24,600
2.92
24,650
97,884 0 1.3 1.1 29.27 2.2 -42 1B 386.3K -164.1K 0 386.3K 222.2K -0
4 1401/04/21 0.9 20 22 -38 -1.03
23,950
-0.41
24,100
20,564 3,000 1.6 1.4 29.3 2.43 4 1B 430.9K 16K 16K 414.9K 430.9K -0
5 1401/04/20 0.4 8 21 -218 -0.62
24,200
-2.87
23,650
0 3,739 1.4 1.6 29.56 2.17 24 0.9B 383.9K 90.2K 138.3K 129.6K 219.8K -0
6 1401/04/18 1.3 13 11 30 0.41
24,350
2.89
24,950
3,597 0 1.2 1.3 29.54 1.51 -5 649M 266.4K -12.1K 14.9K 251.5K 239.3K -0
7 1401/04/15 2.6 44 17 329 2.32
24,250
2.95
24,400
25,181 221 2 3.8 29.31 2.63 -29 1.1B 462.9K -135.7K 16.3K 446.6K 311K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-15.7 % 0 0 0 0 0 206 372 178 -25 11 49
سابقه پول داغ نماد وآتوس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 وآتوس 2,410 -2.82 0.18 5.4M 30.5M 0 1 0 153.7M 0 1 0 153.7M -153.7M فروش 10:57:58 1401/04/05
2 وآتوس 2,540 -2.87 0.57 9.5M 16.7M 1 1 10.2M 100.4M 0 1 0 100.4M -100.4M فروش 10:28:19 1401/03/28
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک