سابقه روزانه و لحظه ای نماد همای

نماد همای شرکت صندوق س همای آگاه-ثابت در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت - سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
همای صندوق س همای آگاه-ثابت - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت 1 7B 7.1T 100% 7B 7.1T 111.5M 117.6M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
همای 0.17%
10,108
0.18%
10,109
5.6T 12.3T 23.7T 65.7T -35.5B -35.6B -205.1B -472.9B -1.4T 0 0 0 0 10,089 20
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
همای 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1400/04/19 -4 1400/06/31
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
همای 10,006 10,006 10,006 10,006 10,006 10,006 10,132 10,181 10,181 10,181 10,181 10,216 1 2 2 2 2 2
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
همای SMA5: 10,047 SMA10: 10,095 SMA20: 10,088 SMA50: 10,096 SMA100: 10,091 SMA200: 10,093 EMA5: 10,046 EMA10: 10,068 EMA20: 10,084 EMA50: 10,092 EMA100: 10,092 EMA200: 10,093 39 84 19 21 -51 -88 -93
K: 12
D: 8
Upper: 10,188
Middle: 10,088
Lower: 9,988
Value: -12
Signal: 0
Diverg.: -12
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -54.5B 286B -0 283M 4.1 54% 53.9M 64.1M 10.2M 218M 272M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 0.8 79.6 102.3 0.17
10,108
0.18
10,109
106M 9.2M 1 1.1 0 -35.5B 123B -0 121.6M 1.74 29 35.1M 38.4M 3.3M 82.3M 117.5M
2 1402/01/08 0.8 63.7 82.5 0.06
10,091
0.06
10,091
117.8M 4.1M 0.7 0.7 0 3.5B 86.2B -0 85.4M 1.22 -4 -3.5M 2M 5.5M 83.2M 79.8M
3 1402/01/07 0.7 53.7 78.8 0.05
10,084
0.06
10,085
100.3M 1.5M 0.6 0.6 0 -22.5B 76.8B -0 76.2M 1.09 29 22.3M 23.7M 1.5M 52.4M 74.7M
پول داغ برای نماد همای یافت نشد!
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده