سابقه روزانه و لحظه ای معاملات هرمز

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد هرمز : بهره‌برداری از کارخانه فولادسازی هرمزگان واقع در 13 کیلومتری غرب شهر بندرعباس. انجام هر گـونه فعالیت تـولیدی، معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلـی و خارجـی که بطور مـستقیم یا غیرمستقیم با مـوضوع شـرکت مرتبط باشد. مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,926
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.7
درصد خالص خرید حقوقی
199
ارزش معاملات
9.5B
حجم معاملات
8.7M
خالص خرید حقوقی
2.6M
خرید حقوقی
4.1M
خرید حقیقی
4.6M
فروش حقیقی
7.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-692.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.6 7 10 -725 -0.09
11,000
-0.09
11,000
7,951 480 0.7 0.7 4.8 0.09 64 1.1B 1M 658.7K 658.7K 364.5K 1M -0
2 1401/07/02 0.4 5 12 -1,253 -0.45
11,010
-4.52
10,560
941 9,000 1.1 1.5 4.8 0.15 64 1.9B 1.8M 1.1M 1.1M 633.7K 1.8M -109.8M
3 1401/06/30 0.4 7 16 -336 -0.63
11,060
-3.14
10,780
1,115 615 1.3 1.9 4.8 0.16 16 2.1B 1.9M 304K 494.8K 1.4M 1.7M -480.4M
4 1401/06/29 0.8 9 11 -228 -0.18
11,130
-1.70
10,960
1,500 6,000 1.1 1.8 4.8 0.14 13 1.8B 1.6M 205K 1M 645.1K 850.1K -102.2M
5 1401/06/28 1.1 6 6 -119 0.00
11,150
-1.52
10,980
3,930 29,840 0.5 0.8 4.8 0.06 14 824.6M 743.6K 106.7K 375.3K 368.2K 474.9K -0
6 1401/06/27 0.6 5 9 -198 -0.09
11,150
-1.70
10,970
7,246 9,830 0.6 1 4.8 0.08 19 1B 0.9M 177.6K 283.2K 655.1K 832.8K -0
7 1401/06/23 1 7 7 -67 0.00
11,160
-0.54
11,100
7,193 1,000 0.4 0.6 4.8 0.05 9 717.6M 644.7K 59.9K 156K 488.7K 548.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
30.5 % -1 -1 -1 -1 -3 -18 -30 -34 -41 1 1
سابقه پول داغ نماد هرمز
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 هرمز 1,098 -0.72 0.95 14M 14.7M 0 1 0 109.8M 0 1 0 109.8M -109.8M فروش 09:21:49 1401/07/02
2 هرمز 1,061 -4.67 0.26 8.9M 34.3M 12 1 9.4M 112.3M 0 2 0 240.2M -480.4M فروش 09:45:34 1401/06/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک