سابقه روزانه و لحظه ای معاملات های وب

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد های وب : ارائه خدمات انتقال داده‌ها و خدمات جانبی آن و فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و سایر خدمات کامپیوتری و مخابراتی و فعالیت‌های خدماتی و پشتیبانی پیمانکاری کلیه فعالیت‌های کامپیوتری و مخابراتی ...
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-49,280
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.1
درصد خالص خرید حقوقی
229
ارزش معاملات
123B
حجم معاملات
403M
خالص خرید حقوقی
161.8M
خرید حقوقی
191M
خرید حقیقی
211M
فروش حقیقی
373M
برآیند پول داغ و گروهی
-28.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.7 17 23 -1,468 -0.10
2,987
-0.67
2,970
8,267 16,648 0.4 0.6 35.03 0.37 14 10.8B 36.3M 4.9M 4.9M 31.3M 36.3M -586.3M
2 1401/07/02 0.6 24 41 -22,290 -3.49
2,990
-4.78
2,950
595,524 10,000 1.6 3.4 35.25 1.52 50 44.3B 148.2M 74.5M 90.4M 57.8M 132.3M -1.9B
3 1401/06/30 0.6 14 24 -6,569 -0.83
3,098
-0.64
3,104
1,045,530 4,488 0.4 0.9 35.34 0.39 55 11.9B 38.5M 21.2M 24.3M 14.2M 35.4M -2.3B
4 1401/06/29 1.1 21 18 634 0.90
3,124
0.13
3,100
1,800 2,910 0.4 0.8 35.34 0.42 -5 12.9B 41.3M -2M 5M 36.3M 34.2M -266.7M
5 1401/06/28 0.9 14 16 -1,736 0.52
3,096
0.55
3,097
39,805 33,816 0.2 0.4 35.35 0.25 23 7.7B 24.8M 5.6M 5.7M 19.1M 24.7M -181.6M
6 1401/06/27 0.4 13 32 -13,810 -3.39
3,080
-3.95
3,062
100,637 35,421 0.6 1 35.47 0.76 60 23B 74.6M 44.8M 44.8M 29.8M 74.6M -21.7B
7 1401/06/23 0.7 13 19 -4,041 -2.15
3,188
-2.52
3,176
18,775 11,859 0.3 0.4 35.49 0.4 32 12.5B 39.3M 12.7M 16.3M 23M 35.7M -1.5B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
40.1 % -4 -4 -6 -3 23 -67 -56 -64 -71 5 54
سابقه پول داغ نماد های وب
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 های وب 297 -0.54 0.74 16.9M 22.8M 4 1 39.3M 157.3M 3 9 147.7M 130.8M -586.3M فروش 12:28:07 1401/07/04
2 های وب 297 -0.54 0.74 16.7M 22.4M 3 1 39.9M 119.7M 3 8 147.7M 127.5M -429M فروش 12:27:59 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک