سابقه روزانه و لحظه ای معاملات نوری

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد نوری : سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-14,971
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.2
درصد خالص خرید حقوقی
96
ارزش معاملات
101B
حجم معاملات
11.6M
خالص خرید حقوقی
1.7M
خرید حقوقی
3.0M
خرید حقیقی
8.7M
فروش حقیقی
10.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-16.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.5 10 21 -321 1.15
84,610
1.69
85,060
4,765 21 0.9 0.7 9.51 0.15 3 11B 1.3M 37.9K 110.5K 1.2M 1.2M -498.4M
2 1401/07/02 0.4 9 24 -2,575 -2.59
83,650
-3.99
82,440
221 89 1.5 1.3 9.51 0.23 14 18B 2.2M 307.9K 394.7K 1.8M 2.1M -1.8B
3 1401/06/30 0.3 8 24 -5,399 -1.77
85,870
0.09
87,500
1,798 50,000 1.8 1.9 10.51 0.26 25 21.4B 2.5M 628.7K 1M 1.5M 2.2M -4.8B
4 1401/06/29 0.3 7 25 -1,791 -1.14
87,420
-2.23
86,460
11,499 15,974 1.1 1.3 10.51 0.17 13 14B 1.6M 204.9K 561.7K 1M 1.2M -1.7B
5 1401/06/28 0.3 7 26 -2,017 -0.58
88,430
-1.14
87,940
63 563 1 1.3 10.51 0.15 16 12.5B 1.4M 228.1K 507.2K 0.9M 1.1M -2.4B
6 1401/06/27 0.4 8 19 -1,326 -1.03
88,950
-0.88
89,090
500 6,912 0.8 1 10.51 0.12 13 10.3B 1.2M 149.1K 175.3K 1M 1.1M -2.9B
7 1401/06/23 0.4 12 30 -1,541 -0.41
89,880
-0.23
90,040
100 1,092 0.9 1.4 10.51 0.16 12 13.3B 1.5M 171.5K 237.3K 1.2M 1.4M -2.3B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
14.9 % -1 -4 -7 -12 -9 -27 -17 -19 -38 3 3
سابقه پول داغ نماد نوری
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 نوری 8,495 1.55 0.5 10.5M 21M 1 7 104M 14.9M 2 5 136.5M 110.2M -498.4M خرید 12:22:18 1401/07/04
2 نوری 8,452 1.04 0.51 10.4M 20.4M 3 1 40.2M 120.7M 1 5 169M 110.2M -602.4M فروش 11:53:32 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک