سابقه روزانه و لحظه ای نماد نتوس

نماد نتوس شرکت پشم‌ بافی‌ توس در بازار پایه زرد فرابورس گروه منسوجات و زیر گروه آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی - ;;' سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
نتوس پشم‌ بافی‌ توس بازار پایه زرد فرابورس منسوجات آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی 2M 276.9M 266.4B 45.79% 126.8M 122B 610.3K 829.1K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
نتوس -2.24%
9,620
-2.95%
9,550
29.4B 63.5B 163.9B 785.2B -0 -0 -0 -5.5M 5.9B 0 86 111.86 0 0 693
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
نتوس -3 -3 -4 -3 -11 -21 15 27 -26 0 15 39 39 1401/08/14 -58 1399/11/15
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
نتوس 9,620 9,620 9,620 8,370 7,720 6,920 10,220 11,510 12,340 12,480 12,480 12,480 6 20 28 49 62 80
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
نتوس SMA5: 9,660 SMA10: 9,849 SMA20: 9,871 SMA50: 10,644 SMA100: 10,866 SMA200: 9,491 EMA5: 9,669 EMA10: 9,765 EMA20: 9,968 EMA50: 10,385 EMA100: 10,318 EMA200: 9,491 34 52 12 323 -524 -89 -117
K: 11
D: 15
Upper: 10,284
Middle: 9,871
Lower: 9,458
Value: -253
Signal: -258
Diverg.: 5
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -0 2.0B 143.3M 2.1M 1.7 0% -0 2.1M 2.1M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/12 0.6 18.7 33.2 -2.24
9,620
-2.95
9,550
14.7K 15.3K 1.9 4.2 45.79 -0 1.5B 143.3M 1.5M 1.2 0 -0 0 0 1.5M 1.5M
2 1402/07/10 0.6 10.9 19.6 -0.51
9,840
-2.93
9,600
0 153.3K 0.4 1 45.79 -0 372.4M -0 387.8K 0.31 0 -0 0 0 387.8K 387.8K
3 1402/07/09 0.6 12.8 19.9 -0.3
9,890
-2.92
9,630
0 335K 0.2 0.4 45.79 -0 179M -0 185.8K 0.15 0 -0 0 0 185.8K 185.8K
سابقه پول داغ نماد نتوس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 نتوس 955 -2.95 0.5 20.4M 40.8M 1 3 143.3M 47.8M 1 0 143.3M 0 143.3M خرید 09:24:05 1402/07/12
2 نتوس 1,020 0.99 1.46 24.4M 16.7M 2 1 52.3M 104.7M 0 1 0 104.7M -104.7M فروش 12:26:32 1402/06/26
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده