سابقه روزانه و لحظه ای معاملات میدکو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد میدکو : سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر به قصد کسب انتفاع و به میزانی که مستقلاً بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر را انتخاب کند و موضوع فعالیت هریک از شرکت‌های سرمایه‌پذیر یک یا چند مورد از موارد زیر باشد: • اکتشاف و انجام تحقیقات زمین‌شناسی متالوژی؛ • استخراج و بهره‌برداری از معادن؛ • تولید و فرآوری مواد معدنی؛ • تولید شمش از سنگ‌های معدنی؛
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-17,953
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.1
درصد خالص خرید حقوقی
358
ارزش معاملات
32.7B
حجم معاملات
19.2M
خالص خرید حقوقی
10.5M
خرید حقوقی
17.5M
خرید حقیقی
1.7M
فروش حقیقی
12.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-5.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.8 30 39 -1,460 -0.23
17,060
0.53
17,190
7,704 110,300 0.6 0.5 18.53 0.01 51 2.8B 1.7M 855.9K 1.1M 602.4K 1.5M -386.4M
2 1401/07/02 0.6 9 16 -694 -0.06
17,100
-0.64
17,000
60,010 1,057 0.2 0.2 18.53 0 67 1B 603K 405.8K 421.1K 181.9K 587.7K -0
3 1401/06/30 0.1 4 75 -5,238 0.00
17,110
1.69
17,400
6,325 292 2.4 3 18.53 0.03 47 11.2B 6.6M 3.1M 6.5M 61.1K 3.1M -1.9B
4 1401/06/29 0.2 22 107 -4,851 -0.47
17,110
-1.92
16,860
3,507 21,646 1.3 2 18.53 0.01 87 5.6B 3.3M 2.8M 3M 275.2K 3.1M -2.5B
5 1401/06/28 0.2 6 37 -3,295 -0.12
17,190
-0.06
17,200
15,000 83,121 1.5 1.6 19.65 0.01 47 7B 4.1M 1.9M 4M 100K 2M -686.8M
6 1401/06/27 0.2 9 38 -2,512 -0.52
17,210
-1.16
17,100
1,480 1,067 0.8 0.9 19.65 0.01 66 3.8B 2.2M 1.5M 2M 228.9K 1.7M -438.9M
7 1401/06/23 1.4 9 6 96 -0.17
17,300
-2.02
16,980
500 15,000 0.3 0.2 19.77 0 -7 1.3B 777.7K -55.7K 532.8K 244.8K 189.2K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
54.7 % 0 -1 -2 -3 -4 -12 -62 -64 -64 1 1
سابقه پول داغ نماد میدکو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 میدکو 1,705 -0.29 0.76 40.4M 53.2M 0 2 0 193.2M 0 2 216.5M 273.1M -386.4M فروش 10:31:32 1401/07/04
2 میدکو 1,665 -2.63 0.33 108.4M 325.2M 2 1 216.5M 432.9M 0 1 216.5M 432.9M -0 فروش 09:14:45 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک