سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ملت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ملت : 1- صدور انواع بیمه نامه ها 2- بیمه اتکایی 3- آموزش 4- صدور بیمه نامه مشترک با همکاری شرکتهای بزرگ بین المللی بیمه 5- بیمه الکترونیک 6- ارزیابی و مدیریت ریسک 7- ارزیابی خسارت
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
قیمت پایانی
-16
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.1
درصد خالص خرید حقوقی
226
ارزش معاملات
16.7B
حجم معاملات
115M
خالص خرید حقوقی
45.1M
خرید حقوقی
47.1M
خرید حقیقی
67.4M
فروش حقیقی
112M
برآیند پول داغ و گروهی
-0.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.6 8 13 -618 -0.29
1,398
-0.29
1,398
15,853 24,343 0.4 0.6 0 0.11 39 1.6B 11.4M 4.4M 4.7M 6.6M 11M -132.2M
2 1401/11/11 0.5 6 13 -632 1.59
1,402
1.45
1,400
93,132 5,000 0.4 0.6 33.98 0.11 40 1.6B 11.3M 4.5M 5.1M 6.2M 10.7M -0
3 1401/11/10 0.8 7 8 -344 -2.54
1,380
-1.62
1,393
33,918 37,000 0.5 0.6 33.98 0.12 20 1.7B 12.5M 2.5M 2.8M 9.7M 12.2M -0
4 1401/11/09 0.4 8 19 -3,463 -6.41
1,416
-4.82
1,440
10,000 17,182 1.5 2 33.98 0.36 66 5.3B 37.2M 24.5M 25M 12.2M 36.7M -815.1M
5 1401/11/08 0.9 11 12 -792 -2.89
1,513
-2.44
1,520
26,971 215,000 0.6 0.8 33.98 0.16 32 2.5B 16.3M 5.2M 5.2M 11M 16.3M -0
6 1401/11/05 0.9 8 9 -506 -3.29
1,558
-1.92
1,580
138,229 379,149 0.6 0.7 33.98 0.14 23 2.2B 14.4M 3.2M 3.5M 10.9M 14.2M -0
7 1401/11/04 1.1 9 8 -110 -2.42
1,611
-1.76
1,622
793,351 75,000 0.4 0.4 33.98 0.11 6 1.9B 11.6M 685.1K 739.2K 10.8M 11.5M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
39.3 % -8 -10 -18 -6 -8 2 25 22 -22 2 57
سابقه پول داغ نماد ملت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ملت 141 0.57 0.53 7.4M 13.9M 2 1 2.8M 132.2M 0 1 0 132.2M -132.2M فروش 10:46:02 1401/11/12
2 ملت 141 -6.94 0.45 8.1M 18.1M 1 1 2M 114.6M 0 6 0 135.8M -815.1M فروش 11:44:05 1401/11/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده