سابقه روزانه و لحظه ای معاملات مفاخر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد مفاخر : طراحی تولید و مونتاژ، خرید و فروش، واردات و صادرات، تدارک ارائه خدمات پشتیبانی و بهره برداری از تمامی زیرساخت های شبکه های کامپیوتری، انواع سخت افزار و تمامی تجهیزات رایانه و بانکی و دستگاه های جانبی رایانه ای، تهیه، تولید و پشتیبانی نرم افزار و هرنوع فعالیت اقتصادی مالی و تجاری مجاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و یا خارج از کشور، طراحی تولید و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-23
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
12.4
درصد خالص خرید حقوقی
15
ارزش معاملات
11.0B
حجم معاملات
3.4M
خالص خرید حقوقی
14.5K
خرید حقوقی
338K
خرید حقیقی
3.0M
فروش حقیقی
3.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-861.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.6 8 15 -56 -2.40
30,550
-3.19
30,300
170 28,395 0.5 0.7 15.97 1.21 6 1B 328.8K 18.5K 19.5K 309.4K 327.8K -178M
2 1401/07/11 0.5 6 11 -66 -2.03
31,300
-3.60
30,800
5,075 3,307 0.4 0.4 15.99 0.87 9 727M 236.1K 21.2K 32.7K 203.4K 224.7K -0
3 1401/07/10 0.8 5 7 -21 -1.24
31,950
-3.09
31,350
267 500 0.3 0.3 15.99 0.59 4 501.1M 160K 6.5K 6.5K 153.5K 160K -0
4 1401/07/09 0.5 8 18 -231 -6.10
32,350
-5.66
32,500
18,687 1,583 0.9 0.9 16.03 1.99 13 1.8B 543.1K 71.4K 86.4K 456.7K 528.1K -184.7M
5 1401/07/06 0.4 11 27 -413 2.07
34,450
-1.93
33,100
8,884 400 1.3 1.4 16.04 3.01 15 2.8B 811.2K 120K 120K 691.2K 811.2K -421.7M
6 1401/07/04 2.2 21 10 984 5.63
33,750
6.89
34,150
2,427,706 3,000 1.1 1.4 15.87 2.53 -43 2.3B 684.7K -291.7K 4.5K 680.2K 388.5K 131.8M
7 1401/07/02 0.5 11 20 -219 -6.44
31,950
-6.88
31,800
12,880 2,278 1 1 15.91 2.22 11 1.9B 600.9K 68.7K 68.7K 532.2K 600.9K -209M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.4 % -6 -11 -9 -19 -22 -25 -21 -36 -49 7 74
سابقه پول داغ نماد مفاخر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 مفاخر 3,010 -3.83 0.42 7.7M 18.1M 5 1 35.6M 178M 0 1 0 178M -178M فروش 09:51:11 1401/07/12
2 مفاخر 3,205 -6.97 0.41 5.4M 13.3M 35 1 3.9M 184.7M 0 1 0 184.7M -184.7M فروش 11:58:50 1401/07/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک