سابقه روزانه و لحظه ای نماد معیارح

نماد معیارح شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس در بازار پایه زرد فرابورس گروه سرمایه گذاریها و زیر گروه سایر واسطه های مالی - سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
معیارح سرمایه گذاری معیار صنعت پارس بازار پایه زرد فرابورس سرمایه گذاریها سایر واسطه های مالی 1 250M 296B 0% 0 0 2.5M 3.2M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
معیارح -1%
11,840
-2.93%
11,610
149.7B 349.5B 761.5B 839.8B -141.6M 1.1B 1.6B 5.2B 5.2B 0 0 0 0 0 0
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
معیارح -1 -1 -2 8 -2 -2 -2 -2 -2 10 10 10 10 1401/12/07 -7 1401/12/20
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
معیارح 10,890 10,730 10,730 10,730 10,730 10,730 12,780 12,780 12,780 12,780 12,780 12,780 17 19 19 19 19 19
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
معیارح SMA5: 0 SMA10: 0 SMA20: 0 SMA50: 0 SMA100: 0 SMA200: 0 EMA5: 0 EMA10: 0 EMA20: 0 EMA50: 0 EMA100: 0 EMA200: 0 0 0 0 0 0 0 0
K: 0
D: 0
Upper: 0
Middle: 0
Lower: 0
Value: 0
Signal: 0
Diverg.: 0
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 475.9M 5.6B 110.7M 4.7M 0 -34% -395.8K 244K 640K 4.5M 4.1M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.6 25.2 39.8 -1
11,840
-2.93
11,610
0 25.4K 0.8 1.1 0 -141.6M 3.1B -215.2M 2.6M 0 5 119.6K 243.9K 124.3K 2.3M 2.5M
2 1402/01/06 0.9 12 13.2 -0.17
11,960
0.17
12,000
812 4.9K 0 0.1 0 24.3M 172.4M -0 144.2K 0 -14 -20.3K 0 20.3K 130.5K 110.2K
3 1402/01/05 2.1 57.8 27.4 2.22
11,980
1.88
11,940
4.2K 5K 0.6 0.5 0 593.2M 2.4B 325.8M 2M 0 -25 -495.1K 0 495.1K 2M 1.5M
سابقه پول داغ نماد معیارح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 معیارح 1,194 -0.17 0.96 24.3M 25.3M 2 1 96.5M 213.7M 1 1 224.1M 146.4M -215.2M فروش 11:47:39 1402/01/07
2 معیارح 1,196 0 0.96 19.9M 20.8M 1 2 224.1M 112.8M 1 0 224.1M 112.8M -1.4M خرید 11:35:34 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده