سابقه روزانه و لحظه ای معاملات مداران

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد مداران : -عرضه محصولات و خدمات کامپیوتری در زمینه کامپیوترهای بزرگ، شبکه ارتباطی -راه حل های جامع در زمینه طرح های انفورماتیک -ارایه، نصب و پشتیبانی نرم افزارهای خارجی ( سیستم ها و ابزارها) -طراحی، ایجاد، پیاده سازی و پشتیبانی از سیستم های کاربردی -خدمات آموزشی -طراحی، ایجاد، پیاده سازی و پشتیبانی شبکه های گسترده -خدمات پشتیبانی (نرم افزار و سخت افزار) -خدمات مراکز بزرگ داده اینترنتی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-825
قیمت پایانی
-14
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.8
درصد خالص خرید حقوقی
48
ارزش معاملات
11.6B
حجم معاملات
6.9M
خالص خرید حقوقی
503.4K
خرید حقوقی
1.0M
خرید حقیقی
5.9M
فروش حقیقی
6.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.2 8 6 0 0.63
15,950
2.21
16,200
1,111 17,188 0.2 0.5 15.64 0.5 0 809.1M 504.8K -0 0 504.8K 504.8K -0
2 1401/07/02 0.4 11 26 -697 -4.80
15,850
-4.98
15,820
0 97,064 0.7 1.8 15.64 1.65 26 2.7B 1.7M 440K 440K 1.2M 1.7M -1.2B
3 1401/06/30 1.1 14 13 17 -2.29
16,650
-2.58
16,600
4,755 3,193 0.3 1.1 15.64 0.97 -1 1.6B 1M -10K 0 1M 1M -0
4 1401/06/29 1.1 11 10 395 -3.02
17,040
-4.33
16,810
1,414 7,900 0.5 1.6 15.64 1.34 -17 2.3B 1.4M -231.7K 266.6K 1.1M 863.8K -0
5 1401/06/28 0.7 7 10 -368 -1.07
17,570
-2.03
17,400
6,308 81,955 0.2 0.5 15.64 0.7 30 1.2B 709.3K 209.4K 209.4K 499.9K 709.3K 115.7M
6 1401/06/27 0.9 9 10 0 -0.50
17,760
-1.40
17,600
1,391 961 0.2 0.4 15.64 0.68 0 1.2B 694.4K -0 0 694.4K 694.4K -0
7 1401/06/23 0.7 7 9 -171 -2.67
17,850
-0.76
18,200
1,096 4,203 0.3 0.5 15.64 0.92 10 1.7B 0.9M 95.7K 95.7K 841.9K 0.9M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
7.3 % -4 -9 -11 -26 -37 -29 15 -13 -45 2 41
سابقه پول داغ نماد مداران
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 مداران 1,582 -4.98 0.32 10.9M 33.9M 2 1 84M 167.9M 0 5 0 236.5M -1.2B فروش 09:39:20 1401/07/02
2 مداران 1,582 -4.98 0.32 10.9M 33.9M 2 1 84M 167.9M 0 4 0 253.6M -1B فروش 09:39:01 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک