سابقه روزانه و لحظه ای نماد مبین

نماد مبین شرکت مبین انرژی خلیج فارس در بازار دوم بورس گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم و زیر گروه تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم - فعالیت شرکت تولید و توزیع سرویس های جانبی ( برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن، و انواع هوای فشرده وسرویس ،آبهای صنعتی و تصفیه پساب های صنعتی و .. ) جهت مصارف سایر شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان عسلویه، استان بوشهر می باشد. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
مبین مبین انرژی خلیج فارس بازار دوم بورس عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم 3.7M 20.2B 68.2T 13.08% 2.6B 8.9T 1.6M 3.7M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
مبین 1.48%
33,690
4.67%
34,750
265.3B 1.1T 2.4T 4.7T 834M 8.5B 34.1B 47.9B 19.8B 2.13 4848 6.95 7.3 0 285
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
مبین 3 3 9 8 8 6 41 91 163 18 47 91 210 1400/03/26 1 1402/01/08
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
مبین 30,900 28,610 28,610 22,920 22,920 17,672 33,690 33,690 33,690 33,690 33,690 33,690 9 18 18 47 47 91
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
مبین SMA5: 33,506 SMA10: 32,597 SMA20: 31,964 SMA50: 31,408 SMA100: 29,855 SMA200: 27,144 EMA5: 33,594 EMA10: 32,965 EMA20: 32,166 EMA50: 31,139 EMA100: 29,911 EMA200: 27,144 73 86 27 1,202 2,290 -2 183
K: 98
D: 92
Upper: 34,195
Middle: 31,964
Lower: 29,733
Value: 784
Signal: 488
Diverg.: 296
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 1.5B 12.9B -657.6M 3.8M 0.1 -16% -462.3K 1.2M 1.6M 2.6M 2.2M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 1.5 22.4 15.3 1.48
33,690
4.67
34,750
750 150 0.4 0.8 13.08 834M 5B -93.9M 1.5M 0.06 -17 -247.6K 449K 696.6K 1M 770.3K
2 1402/01/08 1 17.9 18.8 0.3
33,200
2.11
33,800
96.4K 2K 0.1 0.1 13.08 -426.4M 2.1B -0 615.9K 0.02 21 128.4K 155.5K 27.1K 460.4K 588.8K
3 1402/01/07 1 24.9 25.2 0.46
33,100
0.39
33,080
2K 50K 0.4 0.3 13.08 1.1B 5.8B -563.7M 1.7M 0.07 -20 -343.2K 574.3K 0.9M 1.2M 821.6K
سابقه پول داغ نماد مبین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 مبین 3,479 4.79 1.65 24M 14.6M 2 1 3.1M 197.6M 1 1 103.7M 197.6M -93.9M فروش 12:16:52 1402/01/09
2 مبین 3,433 3.4 1.85 23.2M 12.5M 1 0 103.7M 0 1 0 103.7M 0 103.7M خرید 10:21:21 1402/01/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده