سابقه روزانه و لحظه ای نماد مانی

نماد مانی شرکت صندوق س. با درآمد ثابت مانی در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت - 1 -تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایهگذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار؛ 2 -پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
مانی صندوق س. با درآمد ثابت مانی - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت 1 500M 694.4B 100% 500M 673.2B 6.2M 5.1M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
مانی 0.05%
13,888
0.04%
13,887
428.9B 837.4B 1.4T 3.3T 0.9B 1.3B -17.3B -12.4B -62.1B 0 0 0 0 0 391
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
مانی 0 0 1 2 3 5 10 24 39 5 10 24 39 1400/05/11 0 1402/01/06
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
مانی 13,666 13,432 13,212 12,601 11,969 11,235 13,888 13,888 13,888 13,888 13,888 13,888 2 3 5 10 16 24
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
مانی SMA5: 12,773 SMA10: 12,750 SMA20: 12,702 SMA50: 12,546 SMA100: 12,282 SMA200: 11,716 EMA5: 12,771 EMA10: 12,749 EMA20: 12,699 EMA50: 12,543 EMA100: 12,271 EMA200: 11,716 100 100 100 10 148 -1 116
K: 99
D: 99
Upper: 12,813
Middle: 12,702
Lower: 12,590
Value: 67
Signal: 69
Diverg.: -2
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 3.9B 32.7B -0 23.6M 4.7 -5% -2.8M 14.8M 17.6M 8.7M 6.0M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.7 24.7 36.7 0.05
13,888
0.04
13,887
100K 564.8K 1.8 2.3 0 0.9B 11.4B -0 8.2M 1.64 -8 -671.6K 6M 6.7M 2.2M 1.5M
2 1402/01/06 0.9 32.3 36.7 0.06
13,881
0.06
13,881
825.2K 454.7K 2.6 3.3 0 4.4B 16.3B -0 11.7M 2.35 -27 -3.2M 6.5M 9.7M 5.3M 2.1M
3 1402/01/05 0.6 25.9 43.1 0.3
13,872
0.3
13,873
782.9K 548.8K 0.8 0.9 0 -1.5B 5B -0 3.6M 0.72 30 1.1M 2.3M 1.3M 1.3M 2.4M
پول داغ برای نماد مانی یافت نشد!
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده