سابقه روزانه و لحظه ای نماد مارون

نماد مارون شرکت پتروشیمی مارون در بازار دوم فرابورس گروه محصولات شیمیایی و زیر گروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود - موضوع فعالیت شرکت طبق ماده اساسنامه عبارت است ازاحداث ، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمیایی و مشتقات ذیربط وانجام کلیه فعالیتهای تولیدی ، صنعتی، بازرگانی، فنی ومهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه مارون چارت تکنیکال مارون ریزمعاملات مارون پول داغ مارون سهامداران عمده مارون افزایش سرمایه مارون تعدیل قیمت مارون نمودار قیمت مارون چارت دلاری مارون TSETMC مارون کدال مارون فیلتر کدال مارون
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
مارون پتروشیمی مارون بازار دوم فرابورس محصولات شیمیایی تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود 842.8K 8B 94.8T 26.8% 2.1B 25.4T 223.4K 164.7K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
مارون 0%
118,450
0.38%
118,900
133.2B 296.7B 415.8B 654.7B -6.9M 2.3B 10.5B 13.9B 16.3B 2.24 11388 10.4 9.39 589
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
مارون 0 0 -9 -13 -17 -19 -21 -29 -25 0 0 0 0 1403/04/23 -41 1402/01/27
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
مارون 118,450 118,450 118,450 118,450 118,450 118,450 136,450 142,404 147,050 150,131 159,707 167,434 15 20 24 27 35 41
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
مارون SMA5: 119,070 SMA10: 122,760 SMA20: 128,383 SMA50: 135,775 SMA100: 140,920 SMA200: 146,353 EMA5: 119,745 EMA10: 122,538 EMA20: 126,567 EMA50: 133,403 EMA100: 138,980 EMA200: 146,353 35 22 30 5,127 -12,846 -77 -131
K: 23
D: 15
Upper: 142,763
Middle: 128,383
Lower: 114,002
Value: -4887
Signal: -4036
Diverg.: -851
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -1.1B 2.0B -1B 168K 0 84% 95.7K 97.7K 2.0K 70.3K 166K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/04/27 0.8 6.3 7.7 0
118,450
0.38
118,900
1.4K 6.2K 0.1 0.1 26.8 -6.9M 239.7M -0 20.1K 0 3 585 2.5K 1.9K 17.6K 18.2K
2 1403/04/24 0.7 7.1 10.4 0
118,450
-0.25
118,150
100 9.8K 0.1 0.1 26.8 -15.7M 292.7M -0 24.6K 0 5 1.3K 1.3K 10 23.3K 24.6K
3 1403/04/23 0.3 6.3 22.8 -0.17
118,450
-0.13
118,500
1K 45 0.8 0.4 26.8 -1.1B 1.4B -1B 123.2K 0.01 76 93.8K 93.8K 40 29.4K 123.2K
سابقه پول داغ نماد مارون
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 مارون 11,820 -0.38 0.3 8.1M 27.5M 31 38 8.1M 27.5M 0 1 0 27.5M -1B فروش گروهی 10:47:33 1403/04/23
2 مارون 11,750 -6 0.73 15.9M 21.9M 255 33 15.9M 21.9M 9 0 13.9M 0 21B خرید گروهی 12:26:03 1403/04/20
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده