سابقه روزانه و لحظه ای معاملات مادیرا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد مادیرا : واردات، ساخت، تولید و فروش انواع ماشینهای اداری، الکترونیکی، لوازم خانگی و تجهیزات جانبی آنها
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-981
قیمت پایانی
3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
10.1
درصد خالص خرید حقوقی
4
ارزش معاملات
80.2B
حجم معاملات
311M
خالص خرید حقوقی
3.2M
خرید حقوقی
35.9M
خرید حقیقی
274M
فروش حقیقی
277M
برآیند پول داغ و گروهی
-60.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.7 10 14 -231 -2.12
2,542
-1.62
2,555
32,012 27,373 0.4 0.3 0 0.44 7 3.4B 13.4M 0.9M 2.6M 10.3M 11.2M -0
2 1401/09/07 1.1 12 11 204 2.16
2,597
2.40
2,603
10,000 30,048 0.5 0.3 21.59 0.62 -4 5B 19.1M -786.4K 2.2M 16.9M 16.1M -144M
3 1401/09/06 0.9 17 18 540 0.63
2,542
2.38
2,586
27,500 11,539 0.8 0.7 21.59 1.26 -6 9.8B 38.5M -2.1M 1.6M 36.9M 34.8M 225.1M
4 1401/09/05 0.6 17 28 -274 -3.73
2,526
-4.99
2,493
5,250 3,957,150 1.1 0.9 21.59 1.61 2 12.5B 49.3M 1.1M 3.4M 45.9M 47M -1.7B
5 1401/09/02 0.8 12 16 -968 -0.94
2,624
-1.51
2,609
47,856 177,327 0.8 0.6 21.59 1.05 11 8.5B 32.3M 3.7M 6.5M 25.8M 29.5M -534M
6 1401/09/01 0.9 23 25 -3,266 4.79
2,649
4.83
2,650
2,267 31,462 2.5 2.2 21.59 3.1 13 25.2B 95M 12.3M 15.3M 79.7M 92M -1.6B
7 1401/08/30 1.9 37 19 3,013 2.06
2,528
4.97
2,600
41,231,148 10,000 1.8 1.9 21.59 2.05 -19 15.9B 62.9M -11.9M 4.1M 58.7M 46.8M 3.7B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1 % 0 -4 9 27 1 -8 -16 -38 -60 4 42
سابقه پول داغ نماد مادیرا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 مادیرا 255 -1.81 0.5 9.4M 18.9M 1 6 147.2M 16.2M 1 0 147.2M 0 147.2M خرید 10:03:20 1401/09/08
2 مادیرا 257 1.06 0.95 9M 9.5M 16 1 8.4M 144M 0 1 0 144M -144M فروش 10:16:50 1401/09/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد