سابقه روزانه و لحظه ای معاملات لپیام

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد لپیام : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-441
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.3
درصد خالص خرید حقوقی
47
ارزش معاملات
8.1B
حجم معاملات
4.1M
خالص خرید حقوقی
223K
خرید حقوقی
231K
خرید حقیقی
3.8M
فروش حقیقی
4.0M
برآیند پول داغ و گروهی
61M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.6 10 16 0 -2.67
18,240
-0.75
18,600
12,962 2,571 0.9 1 42.5 0.63 0 876.1M 481.6K -0 0 481.6K 481.6K -0
2 1401/07/02 0.9 16 18 5 -1.63
18,740
-2.99
18,480
0 191,807 0.5 0.4 42.5 0.38 -1 530.5M 287.1K -2.8K 0 287.1K 284.2K -0
3 1401/06/30 1 11 12 -15 -2.56
19,050
-2.81
19,000
0 50,902 0.6 0.5 42.5 0.56 2 819.4M 430.8K 8K 8K 422.8K 430.8K -0
4 1401/06/29 0.4 9 23 -348 -2.49
19,550
-2.99
19,450
0 175,490 0.6 0.5 42.57 0.54 43 808.6M 415.6K 177.8K 177.8K 237.8K 415.6K -0
5 1401/06/28 1 15 16 0 -2.91
20,050
-2.91
20,050
0 162,760 0.7 0.6 42.57 0.64 0 1B 490K -0 0 490K 490K -0
6 1401/06/27 0.9 15 18 0 -1.43
20,650
-2.86
20,350
0 160,385 1.1 0.8 42.58 0.99 0 1.6B 757.3K -0 0 757.3K 757.3K 407M
7 1401/06/23 0.7 14 21 -84 2.44
20,950
2.93
21,050
1,121 32,810 1.8 1.6 42.58 1.55 3 2.5B 1.2M 40K 45K 1.1M 1.2M -346M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
5.5 % -4 -9 -9 -5 -10 -23 -5 -61 -63 11 79
سابقه پول داغ نماد لپیام
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 لپیام 2,035 -2.86 0.93 17.2M 18.5M 1 9 203.5M 22.6M 2 0 203.5M 0 407M خرید 11:23:49 1401/06/27
2 لپیام 2,035 -2.86 0.93 17.2M 18.5M 1 9 203.5M 22.6M 1 0 203.5M 0 203.5M خرید 11:23:49 1401/06/27
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک