سابقه روزانه و لحظه ای معاملات لسرما

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد لسرما : تولید دستگاههای تهویه مطبوع
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
374
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2
درصد خالص خرید حقوقی
-44
ارزش معاملات
5.4B
حجم معاملات
2.4M
خالص خرید حقوقی
-171.4K
خرید حقوقی
61.0K
خرید حقیقی
2.4M
فروش حقیقی
2.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.2 10 8 0 0.00
21,570
1.34
21,860
10,500 211 0.2 0.2 56.31 0.06 0 157.1M 72.8K -0 0 72.8K 72.8K -0
2 1401/07/11 1.7 15 9 34 0.05
21,570
1.11
21,800
9,000 4,884 0.3 0.4 56.31 0.15 -8 400.6M 185.6K -15.6K 2.1K 183.6K 168K -0
3 1401/07/10 1.5 20 14 41 -0.37
21,560
0.97
21,850
2,349 1,765 0.5 0.7 56.31 0.25 -6 646.1M 301.1K -18.9K 1.1K 300K 281.1K -0
4 1401/07/09 0.8 21 25 214 -4.21
21,640
-3.76
21,740
241 128 1.3 2 56.31 0.61 -13 1.6B 744.9K -99.1K 10K 734.9K 635.8K -0
5 1401/07/06 0.8 9 11 185 -0.44
22,590
-1.90
22,260
2,000 19,284 0.5 0.9 56.31 0.24 -28 648.7M 288.7K -81.9K 1.2K 287.4K 205.6K -0
6 1401/07/04 0.9 11 13 -67 0.98
22,690
-0.80
22,290
5,000 450 0.6 0.8 56.33 0.3 8 831.6M 363.8K 29.6K 31.6K 332.2K 361.8K -0
7 1401/07/02 1 21 20 -32 -3.60
22,470
-4.98
22,150
0 836 0.8 1.2 56.33 0.4 3 1.1B 491K 14.4K 15K 476K 490.4K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-7 % 0 -5 -10 -20 -8 -14 7 -2 -30 2 46
سابقه پول داغ نماد لسرما
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 لسرما 2,580 2.67 0.68 19.6M 28.9M 1 9 333.7M 32.8M 1 0 333.7M 0 333.7M خرید 11:46:49 1401/06/27
2 لسرما 2,523 -4.97 0.89 14.2M 15.9M 5 1 14.9M 150.3M 0 1 0 150.3M -150.3M فروش 11:29:20 1401/06/20
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک