سابقه روزانه و لحظه ای معاملات لخزر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد لخزر : تولید لوازم خانگی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
615
قیمت پایانی
5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.7
درصد خالص خرید حقوقی
-24
ارزش معاملات
12.2B
حجم معاملات
1.1M
خالص خرید حقوقی
-53.2K
خرید حقوقی
553K
خرید حقیقی
519K
فروش حقیقی
466K
برآیند پول داغ و گروهی
-236M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.2 18 16 0 -0.02
117,770
0.20
118,030
21 32 0.6 0.6 11.64 0.5 0 1B 88.7K -0 0 88.7K 88.7K -236M
2 1401/07/11 1 8 8 30 0.28
117,790
0.45
117,990
50,000 2,300 0.2 0.2 11.64 0.25 -6 530.2M 44.8K -2.5K 135 44.6K 42.1K -0
3 1401/07/10 1.4 24 17 -12 1.05
117,460
1.69
118,200
1,050 271 0.6 0.8 11.64 0.82 1 1.5B 131.1K 1K 3.5K 127.6K 128.6K -0
4 1401/07/09 1.9 15 8 430 3.40
116,240
5.00
118,040
28,873 54 1.3 1.5 10.56 1.65 -14 3B 258.9K -37K 144.6K 114.4K 77.4K -0
5 1401/07/06 1.1 9 8 219 2.12
112,420
3.14
113,550
70 605 1.4 1.6 10.41 1.65 -7 2.9B 260.3K -19.5K 200.1K 60.1K 40.7K -0
6 1401/07/04 1.5 11 7 0 1.29
110,090
4.70
113,800
1,000 468 0.2 0.3 10.41 0.28 0 494.4M 43.8K -0 0 43.8K 43.8K -0
7 1401/07/02 1 8 8 -51 -2.81
108,690
-3.34
108,100
176 7,811 1.4 1.9 10.28 1.57 2 2.7B 244.4K 4.7K 204.7K 39.6K 44.3K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-5 % 1 5 6 -5 5 -13 8 -27 -30 1 80
سابقه پول داغ نماد لخزر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 لخزر 11,800 0.18 0.57 14.6M 25.9M 12 1 19.7M 236M 0 1 0 236M -236M فروش 09:53:24 1401/07/12
2 لخزر 12,340 2.14 0.2 3.1M 15.2M 14 1 11.7M 163.9M 0 2 0 170.9M -341.8M فروش 12:17:33 1401/06/15
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک