سابقه روزانه و لحظه ای معاملات لخانه

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد لخانه : تولید انواع یخچال فریزر یخچال فریزر ماشین لباسشویی کولر
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-530
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.6
درصد خالص خرید حقوقی
193
ارزش معاملات
1.0B
حجم معاملات
708K
خالص خرید حقوقی
360.3K
خرید حقوقی
451K
خرید حقیقی
257K
فروش حقیقی
617K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.1 5 5 0 -0.21
14,550
-2.95
14,150
4,464 4,000 0.2 0.8 4.29 0.14 0 77.7M 54.9K -0 0 54.9K 54.9K -0
2 1401/07/11 0.4 2 4 0 -0.07
14,580
-2.95
14,160
0 12,135 0 0.1 4.29 0.03 0 14.8M 10.5K -0 0 10.5K 10.5K -0
3 1401/07/10 1.8 5 3 0 -0.14
14,590
-2.94
14,180
0 3,335 0.1 0.2 4.29 0.08 0 44.6M 31.4K -0 0 31.4K 31.4K -0
4 1401/07/09 0.7 6 9 -107 -0.48
14,610
-3.00
14,240
11,888 3,181 0.3 0.6 4.31 0.32 60 174.9M 122.5K 73.4K 73.8K 48.7K 122.1K -0
5 1401/07/06 0.6 3 5 0 -0.20
14,680
0.75
14,820
1,000 785 0.2 0.3 4.31 0.18 0 101.7M 70.7K 272 13.8K 56.9K 57.1K -0
6 1401/07/04 0.2 3 13 -93 -0.27
14,710
-1.08
14,590
25,795 900 0.3 0.3 4.32 0.21 63 146.9M 101.3K 63.5K 63.8K 37.4K 100.9K -0
7 1401/07/02 0.2 2 12 -329 -1.40
14,750
-2.94
14,520
0 31,040 0.9 1 5.35 0.66 70 460.3M 316.9K 223.1K 300K 16.9K 240.1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
50.9 % 0 -1 -3 -13 -16 -20 3 -34 -35 12 74
سابقه پول داغ نماد لخانه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 لخانه 1,557 -2.08 1.06 13.8M 13.1M 2 1 38.4M 100.1M 0 1 0 100.1M -100.1M فروش 12:44:51 1401/06/23
2 لخانه 1,580 -1.99 0.64 18.7M 29.4M 4 1 27.7M 110.6M 0 3 0 106.9M -320.6M فروش 11:43:33 1401/06/20
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک