سابقه روزانه و لحظه ای نماد لبخند

نماد لبخند شرکت ص.س. درآمد ثابت لبخند فارابی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
لبخند ص.س. درآمد ثابت لبخند فارابی بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت 1 400M 454.9B 100% 400M 439.2B 37.8M 53.2M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
لبخند 0.1%
11,373
0.13%
11,377
2.1T 5.4T 12T 34.3T -2B -29.9B -79.7B -179.6B -371.6B 0 0 0 1235.25 11,368 40
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
لبخند 0 0 1 2 4 6 12 14 14 11 12 14 14 1401/06/07 0 1402/01/09
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
لبخند 10,206 10,206 10,206 10,190 10,000 10,000 11,373 11,373 11,373 11,373 11,373 11,373 11 11 11 12 14 14
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
لبخند SMA5: 10,328 SMA10: 10,308 SMA20: 10,265 SMA50: 0 SMA100: 0 SMA200: 0 EMA5: 10,328 EMA10: 10,307 EMA20: 0 EMA50: 0 EMA100: 0 EMA200: 0 0 96 0 0 10,331 -4 119
K: 96
D: 89
Upper: 10,366
Middle: 10,265
Lower: 10,163
Value: 0
Signal: 0
Diverg.: 0
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -8.8B 138B -0 122M 30.5 20% 7.8M 70.4M 62.6M 51.4M 59.2M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/09 0.9 40.9 47.3 0.1
11,373
0.13
11,377
596.3K 1.2M 0.4 0.6 0 -2B 25.9B -0 22.8M 5.69 8 1.8M 6.1M 4.4M 16.6M 18.3M
2 1402/01/08 0.6 33.6 57.9 0.07
11,362
0.07
11,362
100.4M 10.5M 0.8 1 0 -5.7B 54.9B -0 48.3M 12.08 10 5M 32.1M 27.1M 16.2M 21.2M
3 1402/01/07 0.8 32.4 39.4 0.13
11,354
0.13
11,354
100.2M 8.9M 0.8 1 0 -1.2B 57.6B -0 50.7M 12.69 2 1M 32.1M 31.1M 18.6M 19.6M
پول داغ برای نماد لبخند یافت نشد!
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده