سابقه روزانه و لحظه ای معاملات لابسا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد لابسا : تاسیس کارخانجات وتهیه مواد اولیه بمنظور تولید وسایل خانگی از قبیل کولر آبی - بخاری - لباسشویی - آجرهای نسوز - سرامیک صنعتی برای فروش آنها در داخل ویا خارج از کشور وانجام واردات کلیه مواد و قطعات و ماشین آلات به منظور پیشبرد هدف شرکت
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,204
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.2
درصد خالص خرید حقوقی
373
ارزش معاملات
3.6B
حجم معاملات
5.9M
خالص خرید حقوقی
3.6M
خرید حقوقی
3.7M
خرید حقیقی
2.2M
فروش حقیقی
5.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-468.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.8 7 4 0 0.00
5,940
1.85
6,050
2,252 12,052 0.2 0.2 26.85 0.05 0 133.7M 223.8K -0 0 223.8K 223.8K -0
2 1401/07/02 0.2 4 26 -951 -3.26
5,940
-4.72
5,850
5,900 73,380 2.2 2.7 26.94 0.41 80 1.2B 2M 1.6M 1.6M 387.2K 2M -468.6M
3 1401/06/30 0.2 1 8 -259 0.00
6,140
-1.79
6,030
1,000 200,000 0.5 0.6 26.96 0.1 90 286M 466.6K 421.5K 425K 41.6K 463.1K -0
4 1401/06/29 1.3 8 6 -120 0.00
6,140
0.00
6,140
9,290 200,000 0.4 0.5 26.97 0.08 50 240.4M 393.1K 196.2K 196.2K 196.8K 393.1K -0
5 1401/06/28 0.5 5 10 -279 0.00
6,140
0.00
6,140
13,895 200,000 0.7 0.8 27 0.14 67 418.1M 681.8K 454.7K 520K 161.8K 616.5K -0
6 1401/06/27 0.4 5 12 -533 0.16
6,140
-0.33
6,110
10,000 200,000 1.2 1.2 27.05 0.23 76 699M 1.1M 867.4K 867.4K 270.3K 1.1M -0
7 1401/06/23 0.7 6 9 -62 0.33
6,130
1.31
6,190
4,914 1,000 1 1.1 27.06 0.2 10 605M 1M 101.3K 101.3K 881.5K 1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
61.9 % -3 -3 -3 -6 -1 -15 -9 -85 -86 1 68
سابقه پول داغ نماد لابسا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 لابسا 584 -4.89 0.16 4.1M 25.7M 1 1 597.4K 118.2M 0 3 0 156.2M -468.6M فروش 12:24:23 1401/07/02
2 لابسا 584 -4.89 0.19 4M 21.5M 3 1 790.9K 175.2M 0 2 0 175.2M -350.4M فروش 12:20:16 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک