سابقه روزانه و لحظه ای نماد قچار

نماد قچار شرکت فراوردههای غذایی وقند چهارمحال در بازار دوم فرابورس گروه قند و شکر و زیر گروه تولید شکر - تولید شکر سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال بازار دوم فرابورس قند و شکر تولید شکر 1 3.5B 3T 35.62% 1.2B 1.1T 24.6M 22.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
قچار 0.6%
8,450
0.95%
8,480
1T 2T 3.6T 14.9T -379.7M -167.8M 37.5M -177.9M 157.7B 2.96 442 19.12 19.83 0 80
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
قچار 2 2 5 7 12 8 10 -12 -41 25 48 48 56 1400/10/06 -44 1399/12/03
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
قچار 7,620 6,785 6,785 5,726 5,726 5,726 8,450 8,450 8,912 8,912 9,577 9,992 11 25 31 56 67 75
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
قچار SMA5: 8,304 SMA10: 8,132 SMA20: 7,964 SMA50: 7,830 SMA100: 7,368 SMA200: 7,730 EMA5: 8,325 EMA10: 8,173 EMA20: 8,016 EMA50: 7,739 EMA100: 7,683 EMA200: 7,730 59 77 19 448 542 -18 181
K: 82
D: 82
Upper: 8,488
Middle: 7,964
Lower: 7,439
Value: 177
Signal: 113
Diverg.: 64
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -319M 58.4B 2.4B 69.8M 5.6 3% 375.8K 1.3M 893K 68.5M 68.8M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.8 16.9 20.7 0.6
8,450
0.95
8,480
60.9K 46.9K 1.1 1.1 35.62 -379.7M 21.1B 1.7B 24.9M 2 2 449.4K 492.4K 43K 24.4M 24.9M
2 1402/01/06 1.3 28 21.9 1.08
8,400
1.56
8,440
104.6K 17K 0.2 0.2 0 -36.1M 4.4B -0 5.2M 0.42 1 43K 43K 0 5.1M 5.1M
3 1402/01/05 0.8 21.1 28.2 2.09
8,310
2.83
8,370
73.4K 11.3K 1.9 2 35.62 96.9M 33B 696.1M 39.7M 3.18 0 -116.6K 733.1K 849.7K 39M 38.9M
سابقه پول داغ نماد قچار
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قچار 849 1.07 0.81 17M 21M 3 1 36.5M 109.5M 36 5 16.8M 18.5M 1.7B فروش 12:09:52 1402/01/07
2 قچار 851 1.31 0.84 16.9M 20M 1 2 153.4M 76.7M 36 4 16.8M 18.4M 1.8B خرید 12:00:06 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده