سابقه روزانه و لحظه ای نماد قچار

نماد قچار شرکت فراوردههای غذایی وقند چهارمحال در بازار دوم فرابورس گروه قند و شکر و زیر گروه تولید شکر - تولید شکر سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال بازار دوم فرابورس قند و شکر تولید شکر 1 3.5B 3T 36.12% 1.3B 1.1T 12M 12M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
قچار 3.49%
8,590
3.49%
8,590
504.1B 1.1T 2T 6.9T -3.6B -10.3B -2.2B 3.6B -15.3B 2.13 548 15.68 19.4 0 144
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
قچار 2 3 -1 5 4 -7 -5 13 -9 15 15 50 59 1400/10/06 -43 1399/12/03
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
قچار 8,040 7,450 7,450 7,450 6,785 5,726 8,640 8,640 9,500 13,360 13,360 13,360 7 16 28 79 97 133
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
قچار SMA5: 8,404 SMA10: 8,377 SMA20: 8,255 SMA50: 8,148 SMA100: 9,019 SMA200: 8,558 EMA5: 8,424 EMA10: 8,358 EMA20: 8,270 EMA50: 8,417 EMA100: 8,496 EMA200: 8,558 60 72 20 340 238 -30 126
K: 70
D: 49
Upper: 8,610
Middle: 8,255
Lower: 7,900
Value: 73
Signal: 44
Diverg.: 29
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -5.4B 22.5B 1B 26.7M 2.1 67% 6.4M 6.8M 345K 19.9M 26.4M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/12 1.2 22 19.2 3.49
8,590
3.49
8,590
21.5K 69.8K 1.1 1.2 36.12 -3.6B 11B 1B 12.8M 1.02 32 4.1M 4.3M 205.7K 8.5M 12.6M
2 1402/07/10 1.1 19.9 17.8 0.85
8,300
1.94
8,390
14.3K 47.1K 0.5 0.5 36.12 -1.2B 4.9B 385.4M 5.9M 0.47 25 1.5M 1.5M 0 4.5M 5.9M
3 1402/07/09 0.7 15 22.1 -2.26
8,230
-3.33
8,140
81.4K 91.7K 0.7 0.7 36.15 -664.5M 6.5B -410.7M 7.9M 0.63 10 807.4K 0.9M 139.1K 7M 7.8M
سابقه پول داغ نماد قچار
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قچار 859 3.49 1.14 22M 19.3M 1 4 152.4M 38.1M 5 1 193.6M 166.8M 1B خرید 12:30:15 1402/07/12
2 قچار 856 3.13 1.03 21.9M 21.2M 8 1 20.8M 166.8M 4 1 201.8M 166.8M 842.4M فروش 10:40:19 1402/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده