سابقه روزانه و لحظه ای نماد قپیرا

نماد قپیرا شرکت فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر در بازار دوم بورس گروه قند و شکر و زیر گروه تولید شکر - شکر ، ملاس ، الکل سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر بازار دوم بورس قند و شکر تولید شکر 1.6M 2.5B 2.4T 16.28% 411.7M 394.9B 1M 1.2M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
قپیرا -0.52%
9,590
0.62%
9,700
46.1B 81.7B 223.6B 867.4B -31.3M -2.1B -3.6B -9.2B -24.7B 2.92 350 27.4 17.23 0 726
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
قپیرا -1 -1 6 15 12 16 17 46 30 21 22 46 50 1401/01/06 -1 1401/03/11
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
قپیرا 8,350 7,910 7,910 7,885 7,885 6,558 9,670 9,670 9,670 9,670 9,670 9,680 16 22 22 23 23 48
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
قپیرا SMA5: 9,592 SMA10: 9,325 SMA20: 9,032 SMA50: 8,662 SMA100: 8,357 SMA200: 8,343 EMA5: 9,523 EMA10: 9,355 EMA20: 9,105 EMA50: 8,716 EMA100: 8,531 EMA200: 8,343 61 77 35 479 967 -34 92
K: 66
D: 61
Upper: 10,016
Middle: 9,032
Lower: 8,047
Value: 306
Signal: 252
Diverg.: 54
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -432.8M 1.8B 295.4M 1.9M 0.5 86% 448.1K 473K 25.0K 1.4M 1.8M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.9 13.9 16.1 -0.52
9,590
0.62
9,700
540 1.2K 0.6 0.6 16.28 -31.3M 666.3M 113.1M 699.2K 0.17 5 32.6K 52.6K 20K 646.6K 679.2K
2 1402/01/06 0.6 5.2 8.1 -0.31
9,640
-2.38
9,440
1.5K 1.9K 0.2 0.2 0 -96.4M 203.6M -0 215K 0.05 47 100K 100K 0 115K 215K
3 1402/01/05 1.2 21.2 17.2 0.31
9,670
-0.93
9,550
561 12.8K 0.8 0.8 16.28 -305.1M 0.9B 182.3M 0.9M 0.23 34 315.5K 320.5K 5K 620.4K 0.9M
سابقه پول داغ نماد قپیرا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قپیرا 960 -0.41 0.67 11.6M 17.3M 1 1 113.1M 93.9M 1 0 113.1M 0 113.1M خرید 12:19:20 1402/01/07
2 قپیرا 997 3.42 0.94 24.4M 25.9M 1 5 182.3M 36.5M 1 0 182.3M 0 182.3M خرید 11:09:05 1402/01/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده