سابقه روزانه و لحظه ای نماد قهکمت

نماد قهکمت شرکت قندهکمتان‌ در بازار دوم بورس گروه قند و شکر و زیر گروه تولید شکر - تولید و فروش قند و شکر و محصولات فرعی از چغندر ، تصفیه شکر خام سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
قهکمت قندهکمتان‌ بازار دوم بورس قند و شکر تولید شکر 1.5M 2.8B 2.9T 14.55% 414M 422.3B 1.7M 3.8M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
قهکمت 0.49%
10,250
0.78%
10,280
86.8B 230.4B 876.8B 2.6T -22.3M -1.4B -6.7B -20.7B -47.7B 1.77 1005 10.15 22.54 0 591
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
قهکمت 0 -3 -15 -20 7 40 55 45 79 40 55 77 184 1400/04/01 -23 1402/02/10
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
قهکمت 10,200 8,650 7,320 6,230 5,900 5,790 12,750 13,270 13,270 13,270 13,270 13,270 25 53 81 113 125 129
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
قهکمت SMA5: 10,336 SMA10: 10,908 SMA20: 11,358 SMA50: 10,440 SMA100: 9,197 SMA200: 7,809 EMA5: 10,454 EMA10: 10,762 EMA20: 10,984 EMA50: 10,546 EMA100: 9,480 EMA200: 7,809 42 38 35 665 -1,037 -81 -119
K: 19
D: 15
Upper: 12,835
Middle: 11,358
Lower: 9,881
Value: -135
Signal: 121
Diverg.: -255
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 250.6M 3.4B 102.5M 3.3M 0.8 -13% -245.4K 104K 350K 3.2M 2.9M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/03/16 0.9 8 8.9 0.49
10,250
0.78
10,280
13.3K 10.7K 0.1 0.2 0 -22.3M 369.8M -0 355.1K 0.09 6 21.8K 21.8K 0 333.4K 355.1K
2 1402/03/13 1 19.2 18.4 -0.39
10,200
0.59
10,300
2.5K 18.4K 0.5 1.2 14.55 171.8M 2.1B 102.5M 2.1M 0.5 -8 -168.5K 67.4K 235.9K 2M 1.8M
3 1402/03/10 0.6 7.7 12.6 -2.75
10,240
-3.13
10,200
6.3K 6.3K 0.2 0.4 14.55 101M 890.2M -0 880.4K 0.21 -11 -98.7K 15.2K 113.9K 865.2K 766.5K
سابقه پول داغ نماد قهکمت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قهکمت 1,025 0.1 0.67 13.6M 20.2M 1 3 102.5M 17.4M 1 0 102.5M 0 102.5M خرید 09:47:17 1402/03/13
2 قهکمت 1,040 -2.07 0.67 11.5M 17.3M 88 61 11.5M 17.3M 0 1 11.5M 17.3M -42M فروش گروهی 12:16:47 1402/03/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده