سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قنیشا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد قنیشا : تولید شکر و محصولات جانبی از چغندرقند و فروش آن بوده و علاوه بر آن ، عملیات کارمزدی تصفیه شکرخام نیز در کارخانه انجام می شود.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-246
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
8.5
درصد خالص خرید حقوقی
5
ارزش معاملات
30.5B
حجم معاملات
123M
خالص خرید حقوقی
1M
خرید حقوقی
1.0M
خرید حقیقی
122M
فروش حقیقی
123M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1 12 13 0 -0.37
2,392
0.00
2,401
2,200 30,993 0.3 0.4 0 0.45 0 1.6B 6.6M -0 0 6.6M 6.6M -0
2 1401/09/07 0.9 13 15 0 -2.32
2,401
-3.38
2,375
180,172 165 0.8 0.8 36.37 1.11 0 3.9B 16.1M -0 0 16.1M 16.1M -104.7M
3 1401/09/06 0.6 11 19 -246 -4.21
2,458
-4.99
2,438
2,100 4,165,709 1 1 36.37 1.48 5 5.3B 21.5M 1M 1M 20.5M 21.5M -1.6B
4 1401/09/05 1.1 15 13 0 1.42
2,566
1.94
2,579
275,125 227,127 0.6 0.5 36.37 0.85 0 3.2B 12.4M -0 0 12.4M 12.4M -644.6M
5 1401/09/02 0.9 10 11 0 0.60
2,530
1.15
2,544
976,662 291,373 0.5 0.3 36.37 0.68 0 2.5B 9.9M -0 0 9.9M 9.9M -171.3M
6 1401/09/01 0.7 10 14 0 1.04
2,515
-0.24
2,483
8,000 291,373 0.7 0.4 36.37 0.97 0 3.6B 14.2M -0 0 14.2M 14.2M -125.2M
7 1401/08/30 0.9 15 16 0 1.18
2,489
3.29
2,541
66,206 175,992 2.4 1.4 36.37 2.91 0 10.5B 42.3M -0 0 42.3M 42.3M -144.7M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.8 % -7 -5 -2 22 12 20 -4 -11 -95 3 74
سابقه پول داغ نماد قنیشا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قنیشا 239 -0.54 1.17 13.1M 11.2M 6 1 21.3M 127.5M 0 1 0 127.5M -127.5M فروش 10:21:35 1401/09/08
2 قنیشا 235 -4.39 0.82 12.2M 15M 9 1 11.6M 104.7M 0 1 0 104.7M -104.7M فروش 10:50:51 1401/09/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد