سابقه روزانه و لحظه ای نماد قنیشا

نماد قنیشا شرکت قند نیشابور در بازار دوم بورس گروه قند و شکر و زیر گروه تولید شکر - تولید شکر و محصولات جانبی از چغندرقند و فروش آن بوده و علاوه بر آن ، عملیات کارمزدی تصفیه شکرخام نیز در کارخانه انجام می شود. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
قنیشا قند نیشابور بازار دوم بورس قند و شکر تولید شکر 5.7M 4B 1.1T 35.23% 1.4B 385.3B 14.8M 13.3M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
قنیشا 1.45%
2,734
3.34%
2,785
198.9B 310.7B 678.4B 3T 6.1M 116.6M -390.2M 3B 4.5B 3.66 15 182.27 17.23 0 427
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
قنیشا 1 1 10 11 6 4 23 21 -37 21 47 53 53 1401/05/24 -66 1399/07/02
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
قنیشا 2,458 2,262 2,262 1,860 1,783 1,783 2,732 2,732 3,012 3,012 3,012 3,012 11 21 33 62 69 69
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
قنیشا SMA5: 2,682 SMA10: 2,584 SMA20: 2,533 SMA50: 2,586 SMA100: 2,458 SMA200: 2,309 EMA5: 2,677 EMA10: 2,618 EMA20: 2,567 EMA50: 2,520 EMA100: 2,468 EMA200: 2,309 65 79 21 129 190 -14 185
K: 86
D: 75
Upper: 2,729
Middle: 2,533
Lower: 2,337
Value: 49
Signal: 19
Diverg.: 30
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -738.1M 12.8B -0.9B 47.2M 3.3 6% 2.7M 8.5M 5.7M 38.8M 41.5M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.2 17 14.7 1.45
2,734
3.34
2,785
348.7K 5K 1 1 35.23 6.1M 3.6B 262.5M 13.2M 0.94 0 -22.3K 0 22.3K 13.2M 13.2M
2 1402/01/06 0.8 11.4 14.2 -0.63
2,695
-2.1
2,655
3K 26.4K 0.8 0.8 0 307.9M 2.9B -0 10.8M 0.77 -11 -1.1M 0 1.1M 10.8M 9.7M
3 1402/01/05 0.8 17.7 23.6 2.3
2,712
1.81
2,699
2.1K 45.6K 1.8 2.3 35.45 -1.1B 6.3B -1.2B 23.2M 1.64 17 3.9M 8.5M 4.6M 14.7M 18.6M
سابقه پول داغ نماد قنیشا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قنیشا 273 1.19 0.89 15.4M 17.2M 81 73 25M 27.6M 12 1 28.2M 28.2M 262.5M خرید گروهی 11:29:21 1402/01/07
2 قنیشا 273 1.3 0.91 15.4M 17M 77 72 25.7M 27.4M 11 1 28.7M 28.2M 256.4M خرید گروهی 11:28:09 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده