سابقه روزانه و لحظه ای نماد قصفها

نماد قصفها شرکت قنداصفهان‌ در بازار دوم بورس گروه قند و شکر و زیر گروه تولید شکر - تولید قندوشکر از چغندرقند و محصولات جانبی و تصفیه شکر خام سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
قصفها قنداصفهان‌ بازار دوم بورس قند و شکر تولید شکر 95.6K 195M 3.1T 29.73% 58M 0.9T 779.1K 1.2M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
قصفها 0.26%
157,040
0.94%
158,110
613.9B 1.8T 4.3T 6T -0 -9.9B -15.7B 28.2B 45.5B 1.93 6565 23.86 22.97 0 331
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
قصفها 0 -5 -9 -27 34 75 125 85 16 77 125 141 167 1400/09/29 -41 1399/05/19
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
قصفها 150,790 103,340 85,960 69,610 65,240 65,240 214,370 219,620 219,620 219,620 219,620 219,620 42 113 127 216 237 237
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
قصفها SMA5: 158,158 SMA10: 161,271 SMA20: 176,571 SMA50: 143,302 SMA100: 113,870 SMA200: 92,469 EMA5: 158,404 EMA10: 163,422 EMA20: 162,992 EMA50: 147,901 EMA100: 125,093 EMA200: 92,469 50 19 35 8,392 -7,110 -77 -78
K: 23
D: 18
Upper: 216,793
Middle: 176,571
Lower: 136,348
Value: 1124
Signal: 5826
Diverg.: -4702
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -3.7B 17.8B -6.7B 1.1M 2 32% 236.2K 240K 4.3K 894K 1.1M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/03/16 1.1 18.9 16.6 0.26
157,040
0.94
158,110
500 23 0 0.1 0 -0 827.5M -0 52.6K 0.09 0 -0 0 0 52.6K 52.6K
2 1402/03/13 0.9 16.1 17.6 -0.13
156,640
-0.54
155,990
20K 3K 0.2 0.2 29.73 -204.6M 3B -350.2M 194.5K 0.34 7 13.1K 16K 2.9K 178.5K 191.6K
3 1402/03/10 0.5 27.8 52.7 -4.7
156,840
-4.61
156,990
1K 30 0.7 0.9 29.73 -3.5B 13.9B -6.3B 887.6K 1.53 25 223.1K 224.5K 1.4K 663K 886.1K
سابقه پول داغ نماد قصفها
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قصفها 15,500 -1.17 0.9 14.5M 16.1M 165 161 14.5M 16.1M 0 2 14.5M 16.9M -350.2M فروش گروهی 12:24:37 1402/03/13
2 قصفها 15,414 -1.72 0.96 14.6M 15.2M 11 1 11.3M 147.7M 0 1 0 147.7M -147.7M فروش 11:26:30 1402/03/13
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده