سابقه روزانه و لحظه ای نماد قشکر

نماد قشکر شرکت شکرشاهرود در بازار دوم بورس گروه قند و شکر و زیر گروه تولید شکر - تولید شکر از چغندر قند و تصفیه شکر خام به شکر سفید و فروش آنها. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نمادهای من دیدبان من صفحه و سابقه قشکر چارت تکنیکال قشکر ریزمعاملات قشکر پول داغ قشکر سهامداران عمده قشکر افزایش سرمایه قشکر تعدیل قیمت قشکر نمودار قیمت قشکر چارت دلاری قشکر TSETMC قشکر کدال قشکر فیلتر کدال قشکر
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
قشکر شکرشاهرود بازار دوم بورس قند و شکر تولید شکر 6.8M 2.5B 524B 35.57% 875.1M 186.4B 8.1M 4.7M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه رتبه نقدشوندگی
قشکر 0.61%
2,130
1.56%
2,150
87.4B 146.9B 205.4B 1T 36.7M 1.5B 3.9B 1.6B 2.6B 2.89 0 0 8.07 497
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
قشکر 1 -4 0 -6 -18 -25 -22 -19 16 1 1 1 42 1401/08/09 -67 1399/05/22
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
قشکر 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106 2,106 2,305 2,599 3,189 3,189 3,263 3,263 9 23 51 51 55 55
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
قشکر SMA5: 2,186 SMA10: 2,207 SMA20: 2,208 SMA50: 2,436 SMA100: 2,625 SMA200: 2,690 EMA5: 2,172 EMA10: 2,195 EMA20: 2,232 EMA50: 2,383 EMA100: 2,534 EMA200: 2,690 38 45 47 90 -87 -71 -81
K: 29
D: 29
Upper: 2,338
Middle: 2,208
Lower: 2,078
Value: -61
Signal: -72
Diverg.: 10
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 82M 4.4B -264.6M 20.8M 2.4 -8% -387.4K 387K 20.8M 20.4M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1403/04/27 0.9 8.4 9.9 0.61
2,130
1.56
2,150
30.2K 50K 0.5 0.3 35.57 36.7M 522M -0 2.4M 0.28 -7 -172.4K 0 172.4K 2.4M 2.3M
2 1403/04/24 0.7 6.7 9.7 0.52
2,117
2.61
2,161
5K 2.5K 0.6 0.3 35.57 -0 605.6M -0 2.8M 0.32 0 -0 0 0 2.8M 2.8M
3 1403/04/23 0.4 14 36 -4.92
2,106
-3.57
2,136
2.6K 35.1K 4 1.8 35.57 45.3M 3.3B -264.6M 15.5M 1.78 -1 -215K 0 215K 15.5M 15.3M
سابقه پول داغ نماد قشکر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قشکر 216 -2.57 0.39 15M 38.1M 211 82 15M 38.1M 2 1 15.2M 43.8M -264.6M خرید گروهی 11:55:31 1403/04/23
2 قشکر 216 -2.3 0.33 15.4M 46.8M 198 64 15.4M 46.8M 1 1 15.4M 50.8M -311M خرید گروهی 10:57:02 1403/04/23
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

  بروزرسانی های سایت

 • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
 • بروزرسانی: صفحه فیلترها
 • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
 • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
 • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
 • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
 • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
 • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
 • بروزرسانی های ربات تلگرام

 • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
 • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
 • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
 • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
 • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
 • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده