سابقه روزانه و لحظه ای نماد قشرین

نماد قشرین شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان در بازار پایه زرد فرابورس گروه قند و شکر و زیر گروه تولید شکر - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
قشرین صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان بازار پایه زرد فرابورس قند و شکر تولید شکر 2.5M 2.5B 2.1T 67.79% 1.7B 1.4T 5.8M 6.5M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
قشرین 2.88%
8,220
2.88%
8,220
257B 673.2B 1.2T 2.5T 2B -9B -23.3B -40.6B -52.2B 0 110 74.73 0 0 366
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
قشرین 3 3 3 10 9 18 58 92 32 21 70 121 121 1401/04/01 -23 1399/05/04
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
قشرین 7,506 7,010 6,808 4,847 3,798 3,713 8,220 8,220 8,220 8,220 8,220 8,220 10 17 21 70 116 121
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
قشرین SMA5: 8,141 SMA10: 7,746 SMA20: 7,626 SMA50: 7,384 SMA100: 6,426 SMA200: 5,438 EMA5: 8,074 EMA10: 7,903 EMA20: 7,694 EMA50: 7,253 EMA100: 6,593 EMA200: 5,438 65 69 16 260 588 0 140
K: 100
D: 100
Upper: 8,347
Middle: 7,626
Lower: 6,905
Value: 234
Signal: 171
Diverg.: 63
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 2B 11.8B 1.6B 14.3M 0.8 -18% -2.5M 2.3M 4.8M 12.0M 9.5M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.3 90.2 70.8 2.88
8,220
2.88
8,220
3.3M 0 2.3 2.8 67.79 2B 11.4B 1.6B 13.8M 0.81 -18 -2.5M 2.3M 4.8M 11.5M 9M
2 1402/01/06 2.7 11.4 4.3 0
7,990
2.88
8,220
2.6M 0 0 0 0 -0 34.1M -0 41.5K 0 0 -0 0 0 41.5K 41.5K
3 1402/01/05 14.7 113.1 7.7 0.5
7,990
2.89
8,180
4.9M 0 0.1 0 67.79 -0 339.2M -0 414.7K 0.02 0 -0 0 0 414.7K 414.7K
سابقه پول داغ نماد قشرین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قشرین 822 2.88 1.12 90.2M 80.7M 7 9 201.3M 156.6M 6 1 140.6M 210.1M 1.6B خرید 11:24:37 1402/01/07
2 قشرین 822 2.88 1.11 89.4M 80.1M 2 3 439.3M 292.9M 5 1 123.6M 306.5M 1.6B خرید 10:35:23 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده