سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قشرین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد قشرین : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,574
قیمت پایانی
11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.1
درصد خالص خرید حقوقی
10
ارزش معاملات
29.8B
حجم معاملات
45.0M
خالص خرید حقوقی
2.2M
خرید حقوقی
8.6M
خرید حقیقی
36.4M
فروش حقیقی
38.6M
برآیند پول داغ و گروهی
2.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/08/25 0.9 27 29 -1,941 1.74
7,010
1.16
6,970
58,630 3,000 1.2 1.3 69.39 0.6 32 6B 8.6M 2.8M 2.9M 5.7M 8.5M 240.2M
2 1401/08/24 1.4 50 35 553 2.84
6,890
2.54
6,870
2,000 15,000 1.1 1.3 69.39 0.52 -11 5.1B 7.5M -802.9K 500K 7M 6.2M -105.8M
3 1401/08/23 1.6 41 25 -1,100 2.92
6,700
2.92
6,700
641,865 1,000 1.4 1.9 69.39 0.61 19 5.9B 8.8M 1.6M 3.2M 5.6M 7.3M 1B
4 1401/08/22 3.2 104 33 781 2.84
6,510
2.84
6,510
2,113,698 1,000 0.9 1.4 69.39 0.4 -21 3.7B 5.7M -1.2M 0.9M 4.8M 3.6M -76.4M
5 1401/08/21 2.8 39 14 580 2.26
6,330
2.91
6,370
3,824,352 75,000 0.6 0.8 69.49 0.26 -24 2.4B 3.8M -0.9M 83.3K 3.7M 2.8M 1.3B
6 1401/08/18 1.6 41 26 -140 0.49
6,190
1.46
6,250
10,000 13,589 1 1.5 69.49 0.46 3 4B 6.5M 225.6K 500.6K 6M 6.3M 1.1B
7 1401/08/17 0.9 21 23 -308 -1.91
6,160
-2.71
6,110
582,601 2,955 0.6 1 69.51 0.28 12 2.5B 4.1M 500K 500K 3.6M 4.1M -490M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
4.9 % 12 13 18 11 6 27 20 -17 -21 12 41
سابقه پول داغ نماد قشرین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قشرین 709 2.9 1.11 29.2M 26.3M 1 1 5M 146.8M 3 1 129M 146.8M 240.2M فروش 11:02:18 1401/08/25
2 قشرین 709 2.9 1.21 26.7M 22M 1 40 112.5M 24.1M 3 0 129M 0 387M خرید 11:00:19 1401/08/25
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد