سابقه روزانه و لحظه ای معاملات قاسم

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد قاسم : شرکت قاسم‌ایران یکی از 5 توزیع کننده برتر کالاهای مصرفی در ایران است. فعالیت‌های اصلی شرکت قاسم‌ایران شامل واردات، صادرات و توزیع فراگیر انواع مختلف محصولات از قبیل: • شیرینی و شکلات,محصولات غذایی • دارو
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
18,038
قیمت پایانی
11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
13.4
درصد خالص خرید حقوقی
-107
ارزش معاملات
56.4B
حجم معاملات
104M
خالص خرید حقوقی
-33.5M
خرید حقوقی
16.1M
خرید حقیقی
87.7M
فروش حقیقی
54.2M
برآیند پول داغ و گروهی
15.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.8 18 23 -1,145 0.90
5,620
0.72
5,610
31,574 99,000 0.9 0.4 0 1.05 25 4.6B 8.3M 2M 2.1M 6.1M 8.2M -0
2 1401/09/07 0.7 18 25 181 2.58
5,570
0.92
5,480
10,000 42,496 2.6 1.6 15.74 2.96 -1 12.7B 22.9M -324.9K 6.4M 16.4M 16.1M -456.4M
3 1401/09/06 2 63 32 16,650 4.62
5,430
4.82
5,440
8,810,240 1,938 9.4 13.9 15.44 7.34 -54 30.8B 56.7M -30.7M 5M 51.7M 21M 15.1B
4 1401/09/05 2.1 19 9 1,095 0.78
5,190
1.36
5,220
20,000 20,000 0.9 1.4 15.44 0.7 -39 2.8B 5.4M -2.1M 341K 5M 2.9M 829.5M
5 1401/09/02 2.4 19 8 1,395 1.78
5,150
2.37
5,180
55,000 171,239 0.9 1.9 15.44 0.74 -48 2.9B 5.7M -2.7M 1M 4.7M 1.9M 320.6M
6 1401/09/01 0.9 11 12 -285 0.20
5,060
0.59
5,080
10,323 18,165 0.4 0.9 15.44 0.32 22 1.3B 2.5M 562.7K 1.1M 1.4M 2M -0
7 1401/08/30 1.2 15 12 146 0.40
5,050
-0.60
5,000
14,010 3,498 0.4 0.8 15.44 0.31 -12 1.2B 2.4M -290K 41K 2.4M 2.1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-32.3 % 8 11 13 33 20 7 22 92 0 8 65
سابقه پول داغ نماد قاسم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قاسم 576 3.41 0.8 21.6M 27.1M 1 5 124.6M 38.8M 2 1 148.8M 111.8M 185.7M خرید 09:30:36 1401/09/08
2 قاسم 565 1.44 0.72 17M 23.6M 1 6 173M 28.8M 1 1 173M 111.8M 61.1M خرید 09:27:05 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد