سابقه روزانه و لحظه ای نماد قاروم

نماد قاروم شرکت قند ارومیه در بازار پایه زرد فرابورس گروه قند و شکر و زیر گروه تولید شکر - تولیدشکر سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
قاروم قند ارومیه بازار پایه زرد فرابورس قند و شکر تولید شکر 151.1K 171.6M 2.3T 5.5% 9.4M 125B 5.8K 7.8K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
قاروم -0.04%
132,450
2.53%
135,850
3.9B 9.5B 20.7B 74.7B -36.6M -34M -294.3M -411.4M -428.9M 0 3694 35.86 0 0 829
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
قاروم 0 0 0 0 0 1 -9 -32 -32 1 2 2 2 1401/09/26 -32 1401/03/01
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
قاروم 131,550 131,450 131,450 129,300 129,300 129,300 132,500 132,550 134,650 144,760 161,486 195,394 1 1 2 12 25 51
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
قاروم SMA5: 134,560 SMA10: 133,120 SMA20: 132,425 SMA50: 131,663 SMA100: 133,089 SMA200: 141,595 EMA5: 133,889 EMA10: 133,415 EMA20: 132,682 EMA50: 132,307 EMA100: 134,793 EMA200: 141,595 49 64 40 3,941 3,082 -55 -1
K: 45
D: 82
Upper: 137,244
Middle: 132,425
Lower: 127,606
Value: 810
Signal: 578
Diverg.: 232
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -27.3M 183M -0 13.7K 0.1 17% 2.1K 2.8K 695 11.0K 13.0K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.6 9.2 15 -0.04
132,450
2.53
135,850
400 2.6K 1.1 1.4 5.5 -36.6M 116.2M -0 8.8K 0.09 31 2.8K 2.8K 0 6.1K 8.8K
2 1402/01/06 1 0.3 0.3 0
132,500
2.94
136,400
0 412 0 0 0 -0 272.8K -0 20 0 0 -0 0 0 20 20
3 1402/01/05 1.6 5.1 3.2 0.08
132,500
2.95
136,300
1.6K 1K 0.6 0.7 5.5 9.2M 66.2M -0 4.9K 0.05 -14 -695 0 695 4.9K 4.2K
سابقه پول داغ نماد قاروم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قاروم 13,825 -1.99 0.13 8.9M 66.6M 0 1 0 234.2M 0 1 0 234.2M -234.2M فروش 10:51:05 1401/07/23
2 قاروم 14,505 -1.99 8.22 603.7M 73.4M 1 10 603.7M 60.4M 1 0 603.7M 0 603.7M خرید 09:06:34 1401/07/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده