سابقه روزانه و لحظه ای نماد قاروم

نماد قاروم شرکت قند ارومیه در بازار پایه زرد فرابورس گروه قند و شکر و زیر گروه تولید شکر - تولیدشکر سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
قاروم قند ارومیه بازار پایه زرد فرابورس قند و شکر تولید شکر 200.2K 343.2M 3.4T 6.84% 23.5M 229.7B 35K 53.8K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
قاروم -0.51%
97,850
-2.95%
95,450
16.9B 49.7B 105.5B 363.7B -228.4M -1B -669.3M -4.8B -12.1B 0 5286 18.51 0 0 805
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
قاروم -2 -2 -1 -1 -2 -9 46 37 0 2 46 51 51 1401/09/26 -12 1402/04/17
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
قاروم 96,200 96,200 96,200 66,850 65,725 64,650 100,800 100,800 111,300 111,300 111,300 111,300 5 5 16 66 69 72
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
قاروم SMA5: 96,510 SMA10: 98,405 SMA20: 99,295 SMA50: 99,520 SMA100: 94,312 SMA200: 80,526 EMA5: 96,687 EMA10: 97,718 EMA20: 98,543 EMA50: 97,777 EMA100: 93,369 EMA200: 80,526 37 30 15 2,511 -2,295 -99 -176
K: 1
D: 3
Upper: 103,036
Middle: 99,295
Lower: 95,554
Value: -877
Signal: -410
Diverg.: -467
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -770.6M 1.1B -0 118K 0.5 195% 78.4K 78.4K 39.2K 118K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/12 1.3 19.8 15.3 -0.51
97,850
-2.95
95,450
15K 500 0.6 0.9 6.84 -228.4M 321.9M -0 33.7K 0.14 69 23.3K 23.3K 0 10.4K 33.7K
2 1402/07/10 0.3 9 28 -0.71
98,350
-2.98
96,100
0 5.9K 0.9 1.5 6.84 -393.6M 448M -0 46.6K 0.2 86 40K 40K 0 6.6K 46.6K
3 1402/07/09 0.7 23.9 32.8 -0.55
99,050
-2.96
96,650
0 18.8K 0.7 0.8 6.84 -148.6M 360.6M -0 37.3K 0.16 40 15K 15K 0 22.3K 37.3K
سابقه پول داغ نماد قاروم
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 قاروم 9,615 -2.98 0.19 13.3M 71.2M 0 39 0 36.4M 0 2 0 60.1M -2.6B فروش گروهی 12:04:33 1402/06/26
2 قاروم 9,615 -2.98 0.06 13.3M 240.6M 1 4 9.6M 290.9M 0 1 0 290.9M -1.2B فروش 12:02:34 1402/06/26
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده