سابقه روزانه و لحظه ای نماد فیروزه

نماد فیروزه شرکت صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در سهام - واسطه گری های مالی و سرمایه گذاری سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
فیروزه صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در سهام 1 500M 1.3T 100% 500M 1T 1.4M 4M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
فیروزه -1.61%
25,730
-0.96%
25,900
183.2B 274.6B 1.9T 3.2T -388.1M 2.2B -2B 20.5B 25.7B 0 0 0 0 0 397
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
فیروزه -2 -2 14 9 27 21 -85 -85 -82 34 48 48 48 1401/09/19 -87 1401/03/23
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
فیروزه 22,530 19,230 19,230 17,430 17,430 17,430 26,280 26,280 26,280 184,230 193,740 199,170 17 37 37 957 1012 1043
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
فیروزه SMA5: 163,196 SMA10: 165,638 SMA20: 166,572 SMA50: 173,524 SMA100: 182,620 SMA200: 177,064 EMA5: 162,678 EMA10: 164,464 EMA20: 166,938 EMA50: 172,918 EMA100: 176,057 EMA200: 177,064 25 52 41 2,124 -5,982 -84 -286
K: 16
D: 5
Upper: 171,681
Middle: 166,572
Lower: 161,462
Value: -2903
Signal: -2605
Diverg.: -298
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 6.7M 9.5B -0 3.7M 0.7 5% -237 598K 598K 3.1M 3.1M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.8 16.9 20.1 -1.61
25,730
-0.96
25,900
387 420 0.2 0.8 0 -388.1M 3B -0 1.2M 0.23 13 150.8K 203.1K 52.3K 1M 1.1M
2 1402/01/06 0.6 17.1 27.7 -0.49
26,150
-3.69
25,310
97 8.2K 0.3 1.2 0 436.6M 4.3B -0 1.7M 0.33 -10 -167K 376K 543K 1.3M 1.1M
3 1402/01/05 0.6 14.7 24.4 3.1
26,280
2.94
26,240
4.5K 5K 0.2 0.7 0 -41.7M 2.2B -0 829.8K 0.17 2 15.9K 18.9K 3K 810.9K 826.8K
پول داغ برای نماد فیروزه یافت نشد!
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده