سابقه روزانه و لحظه ای نماد فیروزا

نماد فیروزا شرکت صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا در - گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله و زیر گروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت - واسطه گری های مالی و سرمایه گذاری سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
فیروزا صندوق بادرآمد ثابت فیروزه آسیا - صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت 1 0.9B 3.4T 100% 0.9B 2.9T 19M 17.1M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
فیروزا 0.13%
38,195
0.13%
38,196
3.6T 7.7T 12.9T 37.3T -2.3B -28.5B -62.3B -103.2B -348.6B 0 0 0 0 37,970 22
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
فیروزا 0 0 1 2 4 6 13 26 52 6 13 26 52 1400/07/12 0 1402/07/10
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
فیروزا 37,416 36,624 35,904 33,835 32,040 30,372 38,195 38,195 38,195 38,195 38,195 38,195 2 4 6 13 19 26
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
فیروزا SMA5: 30,705 SMA10: 30,644 SMA20: 30,518 SMA50: 30,107 SMA100: 29,461 SMA200: 28,233 EMA5: 30,702 EMA10: 30,641 EMA20: 30,509 EMA50: 30,113 EMA100: 29,480 EMA200: 28,233 100 100 100 50 374 0 121
K: 100
D: 100
Upper: 30,809
Middle: 30,518
Lower: 30,226
Value: 177
Signal: 180
Diverg.: -3
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -14.5B 171B -0 44.9M 5 45% 3.8M 34.2M 30.4M 10.7M 14.6M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/12 0.7 58.7 86.5 0.13
38,195
0.13
38,196
54.8M 21.4M 0.3 0.2 0 -2.3B 19.8B -0 5.2M 0.58 12 596.3K 2.1M 1.6M 3M 3.6M
2 1402/07/10 0.4 59.6 138.5 0.11
38,145
0.11
38,146
51.6M 34.9M 0.6 0.4 0 -12.4B 37.5B -0 9.8M 1.09 33 3.3M 6.4M 3.1M 3.4M 6.7M
3 1402/07/09 0.8 69.9 91.4 0.11
38,103
0.11
38,104
42.7M 25.1M 1.8 1.5 0 182.6M 114B -0 29.9M 3.32 0 -47.9K 25.6M 25.7M 4.3M 4.2M
پول داغ برای نماد فیروزا یافت نشد!
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده