سابقه روزانه و لحظه ای نماد فگستر

نماد فگستر شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان در بازار دوم فرابورس گروه فلزات اساسی و زیر گروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن - تولید شمش روی سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان بازار دوم فرابورس فلزات اساسی تولید فلزات گرانبهای غیرآهن 1 1.5B 0.9T 27.45% 411.8M 250.3B 12.5M 28.8M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
فگستر 2.53%
6,080
2.36%
6,070
380.2B 857.2B 3.4T 5.5T 1.4B -878.1M 581.6M -5.7B -5.2B 1.55 373 16.3 11.82 0 206
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
فگستر 0 0 2 12 27 31 33 66 183 43 80 80 183 1400/02/22 -6 1400/06/07
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
فگستر 5,439 4,390 4,260 3,373 3,373 3,373 6,460 6,460 6,460 6,460 6,460 6,460 19 47 52 92 92 92
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
فگستر SMA5: 6,050 SMA10: 5,980 SMA20: 5,817 SMA50: 5,152 SMA100: 4,602 SMA200: 4,816 EMA5: 6,020 EMA10: 5,970 EMA20: 5,790 EMA50: 5,268 EMA100: 4,990 EMA200: 4,816 56 50 25 355 646 -51 47
K: 49
D: 46
Upper: 6,724
Middle: 5,817
Lower: 4,910
Value: 276
Signal: 296
Diverg.: -21
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 1.4B 12.6B 15.9B 20.8M 5 -18% -2.3M 60.1K 2.3M 20.7M 18.4M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 3.2 15 4.7 2.53
6,080
2.36
6,070
10K 14.1K 0.4 1 27.45 1.4B 7.9B 15.6B 12.9M 3.14 -18 -2.3M 59.1K 2.3M 12.9M 10.6M
2 1402/01/06 1.4 10.5 7.4 -2.95
5,930
-3.11
5,920
10K 80.3K 0 0.1 0 -593K 625.2M -0 1.1M 0.26 0 1K 1K 0 1M 1M
3 1402/01/05 3.2 13.4 4.2 1.66
6,110
1.5
6,100
80K 7.4K 0.2 0.4 27.45 6.1M 4.1B 335.7M 6.8M 1.64 0 -10K 0 10K 6.8M 6.8M
سابقه پول داغ نماد فگستر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فگستر 605 2.02 3.37 15.8M 4.7M 169 335 18.5M 6.2M 21 2 18M 6.4M 15.6B خرید گروهی 11:30:24 1402/01/07
2 فگستر 606 2.19 3.41 15.9M 4.7M 162 325 18.8M 6.1M 20 2 17.9M 6.4M 14.5B خرید گروهی 11:28:09 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده