سابقه روزانه و لحظه ای نماد فکمندح

نماد فکمندح شرکت گسترش قطعه سازی کمند در بازار پایه زرد فرابورس گروه ساخت محصولات فلزی و زیر گروه تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده - برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید. سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
arongroups
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
فکمندح گسترش قطعه سازی کمند بازار پایه زرد فرابورس ساخت محصولات فلزی تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده 1 306.4M 486.9B 0% 0 0 5.2M 3.1M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
فکمندح -2.58%
15,890
1.1%
16,490
414.1B 679.3B 1T 2.8T 10.4B 16.2B 31.5B 27.7B -13.7B 0 0 0 0 0 0
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
فکمندح -2 -5 -1 4 -9 21 21 21 21 21 21 21 21 1402/04/14 -14 1402/05/22
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
فکمندح 14,890 14,840 13,080 13,080 13,080 13,080 17,410 18,580 18,580 18,580 18,580 18,580 17 25 42 42 42 42
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
فکمندح SMA5: 0 SMA10: 0 SMA20: 0 SMA50: 0 SMA100: 0 SMA200: 0 EMA5: 0 EMA10: 0 EMA20: 0 EMA50: 0 EMA100: 0 EMA200: 0 0 0 0 0 0 0 0
K: 0
D: 0
Upper: 0
Middle: 0
Lower: 0
Value: 0
Signal: 0
Diverg.: 0
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته 16.2B 40.2B 6B 25.0M 0 -89% -10.1M 1.3M 11.5M 23.7M 13.5M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/07/09 1.9 239.4 127.6 -2.58
15,890
1.1
16,490
8.3K 1K 5 4.7 0 10.4B 20.4B 4.2B 12.8M 0 -51 -6.5M 200K 6.7M 12.6M 6.1M
2 1402/07/08 1 103 103.9 0.74
16,310
-1.73
15,910
13K 10K 1.6 1.9 0 -1.4B 7.1B -10M 4.4M 0 20 877.2K 1.1M 255.4K 3.2M 4.1M
3 1402/07/05 1.4 173.9 124.7 -0.55
16,190
-2.95
15,800
5K 224 2.7 4.5 0 7.3B 12.7B 1.8B 7.8M 0 -58 -4.5M 0 4.5M 7.8M 3.3M
سابقه پول داغ نماد فکمندح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فکمندح 1,583 -2.94 1.88 238.2M 126.7M 1 3 1.3B 358.5M 5 3 345M 334.5M 4.2B خرید 12:27:02 1402/07/09
2 فکمندح 1,583 -2.94 1.62 177.3M 109.5M 3 1 478.1M 9.5M 4 3 290.7M 310.6M 4B خرید 12:25:16 1402/07/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
 • بروزرسانی: در اتصال ربات به سامانه
 • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت دلار و یورو
 • اضافه شده: نمودارهای قیمت های جهانی
 • اضافه شده: نمودارهای گزارش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری ارزش بازار
 • اضافه شده: نمودار دلاری سهام
 • اضافه شده: نمودار سابقه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول بازدهی روزانه شاخص ها
 • اضافه شده: جدول و نمودار بازدهی شاخص ها
 • اضافه شده: نمودار مقایسه بازدهی شاخص ها با شاخص صنعت
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده