سابقه روزانه و لحظه ای نماد فکمند

نماد فکمند شرکت گسترش قطعه سازی کمند در بازار پایه قرمز فرابورس گروه ساخت محصولات فلزی و زیر گروه تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده - تولید درب قوطی کلید دار سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
فکمند گسترش قطعه سازی کمند بازار پایه قرمز فرابورس ساخت محصولات فلزی تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده 3.1M 76.6M 283.8B 29.4% 22.5M 83.4B 9.3K 52.4K
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
فکمند 0%
37,050
-2.97%
35,950
1.7B 30.2B 40.4B 787.2B -0 -0 -0 -0 19.5B 0 351 105.56 0 0 733
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
فکمند 0 0 -5 -10 -19 11 72 82 202 11 79 92 203 1400/02/27 -20 1401/11/05
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
فکمند 37,050 37,050 33,300 20,750 19,260 19,260 41,250 45,650 46,500 46,500 46,500 46,500 11 23 40 124 141 141
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
فکمند SMA5: 35,950 SMA10: 36,875 SMA20: 38,688 SMA50: 40,546 SMA100: 32,800 SMA200: 27,475 EMA5: 36,194 EMA10: 36,969 EMA20: 38,468 EMA50: 37,831 EMA100: 34,505 EMA200: 27,475 5 0 45 315 -5,038 -100 -97
K: 0
D: 0
Upper: 42,971
Middle: 38,688
Lower: 34,404
Value: -1300
Signal: -913
Diverg.: -387
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -0 78.8M -0 21.9K 0.1 0% -0 21.9K 21.9K ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 0.3 5.3 15.8 0
37,050
-2.97
35,950
0 1.9M 0.1 0.3 29.4 -0 15.8M -0 4.4K 0.02 0 -0 0 0 4.4K 4.4K
2 1402/01/06 1 5 5 0
37,050
-2.97
35,950
0 579.7K 0 0.1 0 -0 5M -0 1.4K 0.01 0 -0 0 0 1.4K 1.4K
3 1402/01/05 0.1 6.4 57.9 0
37,050
-2.97
35,950
0 1.1M 0.3 0.1 29.4 -0 57.9M -0 16.1K 0.07 0 -0 0 0 16.1K 16.1K
سابقه پول داغ نماد فکمند
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فکمند 3,805 -2.93 2.33 129.5M 55.5M 1 2 141.5M 70.8M 1 0 141.5M 0 141.5M خرید 10:46:19 1401/12/22
2 فکمند 4,520 -2.8 1.41 67.9M 48.1M 6 1 19.6M 117.6M 1 3 102.7M 54.3M -234.3M فروش 09:24:03 1401/11/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده