سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فپنتا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فپنتا : ساخت لوله سفید و سیاه وپلیمری -انواع پروفیل-ورق گالوانیزه-مصنوعات آهنی-ساخت ماشین الات- صادرات و واردات- خرید و فروش اوراق بهادار و مشارکت در بانکها و سایر شرکتها اعم از تولیدی و بازرگانی و تاسیس شرکتهای جدید و انجام معاملات مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,903
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.9
درصد خالص خرید حقوقی
66
ارزش معاملات
57.4B
حجم معاملات
1.0M
خالص خرید حقوقی
73.2K
خرید حقوقی
151K
خرید حقیقی
881K
فروش حقیقی
955K
برآیند پول داغ و گروهی
-9.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.6 38 24 3,111 4.65
564,970
5.00
566,850
13,834 104 0.7 1.1 32.33 0.98 -32 9.7B 171.5K -55.1K 1.9K 169.5K 114.5K 893.1M
2 1401/07/11 0.9 17 19 -378 -0.42
539,860
1.45
550,000
52 20 0.3 0.4 32.35 0.38 11 3.6B 66.6K 7K 7K 59.6K 66.6K -176.2M
3 1401/07/10 0.5 18 38 -2,112 -4.39
542,160
-4.90
539,270
10 301 0.6 0.8 32.36 0.86 26 8.2B 150.9K 39K 40K 110.9K 149.8K -2.2B
4 1401/07/09 0.8 15 18 -589 -1.76
567,050
-1.34
569,500
10 130 0.4 0.3 32.38 0.49 12 4.9B 86.6K 10.4K 10.4K 76.2K 86.6K -297.7M
5 1401/07/06 1.1 23 21 806 4.56
577,230
5.00
579,670
28,822 3,000 0.4 0.3 32.36 0.57 -14 5.7B 99.3K -14K 6.1K 93.3K 79.3K -127.9M
6 1401/07/04 0.8 31 42 -1,415 0.01
552,070
0.22
553,210
18 10 1.6 1.4 32.4 1.99 7 19.3B 350.5K 25.6K 25.6K 324.8K 350.5K -5.2B
7 1401/07/02 0.2 12 66 -3,325 -4.62
552,150
-5.00
549,970
12 71,820 0.5 0.4 32.49 0.61 56 5.9B 107.3K 60.2K 60.2K 47.1K 107.3K -2.4B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
7.1 % 0 -2 -7 12 25 10 5 12 -29 6 56
سابقه پول داغ نماد فپنتا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فپنتا 56,685 5 1.72 42.6M 24.8M 1 3 171.3M 9.9M 7 4 135.1M 172.7M 893.1M خرید 10:52:07 1401/07/12
2 فپنتا 56,685 5 1.73 42.8M 24.8M 1 0 142.7M 0 6 4 132.1M 172.7M 721.8M خرید 10:47:07 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک