سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فولای

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فولای : خرید یا اجاره زمین و خرید ماشین آلات و لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز از داخل یا خارج از کشور و ایجاد تاسیسات مربوطه بمنظور تولید انواع قطعات و مقاطع آماده سازی شده فولادی، انواع فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری، تصدی خدمات معاملاتی و اوراق بهادار و قرضه و خرید و فروش سهام و بطور کلی انجام هرگونه فعالیتی که به نحوی به موضوع شرکت باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,923
قیمت پایانی
-14
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
7
درصد خالص خرید حقوقی
127
ارزش معاملات
19.2B
حجم معاملات
23.8M
خالص خرید حقوقی
5M
خرید حقوقی
5.6M
خرید حقیقی
18.1M
فروش حقیقی
23.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.8 25 31 -1 0.52
7,690
1.70
7,780
1,700 6,033 1.2 1 68.75 1.77 0 2.8B 3.7M 1.7K 71.7K 3.6M 3.6M -156.4M
2 1401/07/02 0.2 12 52 -2,623 -6.71
7,650
-6.95
7,630
0 453,260 2.3 2.3 36.92 1.66 54 4.9B 6.4M 3.4M 3.4M 3M 6.4M -1.1B
3 1401/06/30 0.6 13 20 -494 -3.64
8,200
-3.64
8,200
2,212 17,440 1 1.2 68.51 0.76 21 2.4B 2.9M 603K 640K 2.3M 2.9M -0
4 1401/06/29 1.1 19 17 378 2.90
8,510
0.73
8,330
11,016 4,798 1.4 2.1 68.45 1.02 -11 3.3B 3.9M -444K 87K 3.8M 3.4M -149.1M
5 1401/06/28 0.9 17 20 -186 -0.96
8,270
-1.20
8,250
7,005 20,039 0.9 1.2 68.48 0.67 9 2.1B 2.6M 225.3K 225.7K 2.3M 2.6M -0
6 1401/06/27 0.6 10 16 -433 -2.79
8,350
-3.03
8,330
20,615 20,000 0.8 0.8 68.57 0.56 24 1.8B 2.2M 518.2K 518.2K 1.6M 2.2M -335.5M
7 1401/06/23 0.5 10 18 -563 -2.94
8,590
-3.95
8,500
2,220 14,300 0.8 0.5 68.59 0.56 30 1.9B 2.2M 655K 655K 1.5M 2.2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
21 % -6 -7 -12 -13 -8 -22 -13 -66 -67 2 59
سابقه پول داغ نماد فولای
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فولای 770 0.65 1.25 67.9M 54.1M 2 1 78.2M 156.4M 1 1 231M 129.1M -156.4M فروش 09:13:45 1401/07/04
2 فولای 770 0.65 1.52 37.2M 24.4M 1 2 231M 115.5M 1 0 231M 115.5M -0 خرید 09:06:44 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک