سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فولاد

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فولاد : 1) بهره برداری از کارخانه فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه واقع در 74 کیلومتری شهر اصفهان 2) انجام هرگونه فعالیت تولیدی معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد 3) اکتشاف،استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی مورد نیاز صنعت فولاد از جمله استخراج و فرآوری سنگ آهن ، دولومیت و تولید سنگ آهن دانه بندی،کنسانتره و گندله از آن
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
17,987
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.1
درصد خالص خرید حقوقی
-68
ارزش معاملات
149B
حجم معاملات
297M
خالص خرید حقوقی
-36M
خرید حقوقی
83.8M
خرید حقیقی
213M
فروش حقیقی
177M
برآیند پول داغ و گروهی
-10B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.9 13 15 7,836 1.82
5,040
1.41
5,020
166,840 4,390 1 1 54.17 0.02 -35 22.5B 44.6M -15.5M 1.2M 43.4M 27.8M -1.6B
2 1401/07/04 0.7 10 15 9,570 0.81
4,950
0.20
4,920
79,419 154,200 1.1 1.2 54.17 0.02 -39 24.5B 49.5M -19.3M 4.2M 45.3M 26M -1.7B
3 1401/07/02 0.5 6 14 -3,457 -2.19
4,910
-2.79
4,880
3,000 1,154 1 1.2 54.17 0.02 15 23.2B 47.3M 7M 17.4M 29.9M 37M -40.7M
4 1401/06/30 0.5 8 17 6,536 -1.18
5,020
-1.77
4,990
857,704 7,500 1 1.1 54.17 0.02 -27 24.6B 49.1M -13M 9.6M 39.6M 26.5M -3B
5 1401/06/29 0.7 8 12 -1,902 -0.39
5,080
-0.59
5,070
58,442 299,892 0.6 0.6 54.17 0.01 13 15.2B 29.8M 3.7M 14.1M 15.7M 19.5M -1B
6 1401/06/28 0.9 10 11 1,154 -0.20
5,100
-0.39
5,090
265,652 42 0.8 0.8 54.17 0.01 -5 21B 41.2M -2.3M 20.8M 20.4M 18.2M -891.6M
7 1401/06/27 0.6 7 12 -1,749 -1.16
5,110
-1.16
5,110
274,769 286,517 0.6 0.7 54.17 0.01 10 17.9B 35M 3.4M 16.5M 18.4M 21.9M -1.6B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-12.1 % 3 0 -3 -4 -54 -54 -57 -52 -61 4 5
سابقه پول داغ نماد فولاد
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فولاد 499 0.81 0.84 13.3M 15.8M 33 2 6.3M 103.4M 9 15 119.7M 200.8M -1.6B فروش 12:15:35 1401/07/06
2 فولاد 499 0.81 0.86 13.5M 15.7M 4 1 50.3M 201.3M 9 14 119.7M 213.8M -1.4B فروش 12:07:52 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک