سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فنوال

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فنوال : ساخت و تولید و فروش ورق آلومینیوم و فراورده های دیگر آلومینیومی. ارائه دهنده خدمات آزمون بعنوان آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد پیرامون استاندارد آلیاژهای آلومینیوم وآلومینیوم کارپذیر مطابق استاندارد شماره 16588 ، آزمون کشش در دمای محیط ،آزمون سختی سنجی و آزمون آنالیز شیمیایی (کوانتومتری)
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,967
قیمت پایانی
3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.4
درصد خالص خرید حقوقی
126
ارزش معاملات
26.3B
حجم معاملات
9.6M
خالص خرید حقوقی
1.5M
خرید حقوقی
4.4M
خرید حقیقی
5.2M
فروش حقیقی
6.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.5 9 17 -516 -3.63
27,070
-3.52
27,100
1,000 2,116 0.7 0.4 21.71 0.4 32 1.6B 592.8K 190.6K 190.6K 402.2K 592.8K -187.1M
2 1401/07/11 1 15 16 96 3.16
28,090
1.69
27,690
185 31,019 1.1 0.6 21.73 0.64 -4 2.6B 0.9M -34K 121K 821.9K 787.9K -110.1M
3 1401/07/10 2.3 42 19 -101 -1.27
27,220
1.52
27,990
341 25,110 1.3 0.6 21.73 0.71 4 2.9B 1M 37.1K 97.1K 1M 1M -243M
4 1401/07/09 1.4 19 13 -58 -3.43
27,570
-4.73
27,200
2,136 39,900 1.1 0.4 21.73 0.61 2 2.5B 0.9M 21.1K 21.1K 892.4K 0.9M -0
5 1401/07/06 1.5 27 18 23 6.61
28,550
6.98
28,650
1,428,315 275 4.3 1.9 21.96 2.02 0 8.7B 3M -8.1K 1.6M 1.5M 1.5M 72M
6 1401/07/04 0.7 12 17 -2,196 6.40
26,780
6.99
26,930
46,766 3,000 3.5 1.7 22.24 1.4 39 5.7B 2.1M 820K 1.9M 242.5K 1.1M -418.4M
7 1401/07/02 0.4 9 22 -1,215 -4.73
25,170
-3.75
25,430
11,146 6,320 1.5 0.9 22.29 0.6 53 2.3B 0.9M 482.7K 502.7K 410.5K 893.3K -200M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
15.8 % -2 -5 2 5 12 -3 13 -5 -21 6 16
سابقه پول داغ نماد فنوال
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فنوال 2,700 -3.88 0.49 7.8M 15.7M 1 1 25.1M 187.1M 0 1 0 187.1M -187.1M فروش 11:08:20 1401/07/12
2 فنوال 2,753 1.1 0.99 15.9M 16.1M 8 1 13.8M 110.1M 0 1 0 110.1M -110.1M فروش 11:14:23 1401/07/11
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک