سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فنرژی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فنرژی : خرید ساخت و نصب و راه اندازی تحهیزات نیروگاه،پالایشگاه،پتروشیمی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-24
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5
درصد خالص خرید حقوقی
1
ارزش معاملات
3.1B
حجم معاملات
2.4M
خالص خرید حقوقی
19.4K
خرید حقوقی
19.4K
خرید حقیقی
2.4M
فروش حقیقی
2.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-112.8M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.5 13 8 0 1.85
12,680
1.61
12,650
12,542 47 0.6 1.7 0 1.24 0 766.4M 604.3K 5 5 604.3K 604.3K -0
2 1401/09/07 1.1 17 15 -24 -0.48
12,450
1.68
12,720
420 12,000 1.5 15.7 29.9 2.86 1 1.7B 1.4M 19.4K 19.4K 1.4M 1.4M -112.8M
3 1401/09/06 0.1 8 57 0 -0.48
12,510
-1.99
12,320
0 574,228 0.1 1.2 29.9 0.19 0 113.6M 92.2K -0 0 92.2K 92.2K -0
4 1401/09/05 0.2 12 61 0 -0.95
12,570
-1.97
12,440
0 465,563 0.2 2.4 29.9 0.4 0 244.2M 196.3K -0 0 196.3K 196.3K -0
5 1401/09/02 0.2 10 61 0 -0.24
12,690
-1.97
12,470
0 1,682,627 0 0.2 29.9 0.1 0 61.3M 49.1K -0 0 49.1K 49.1K -0
6 1401/09/01 0.2 9 54 0 -0.24
12,720
-1.96
12,500
0 1,296,739 0 0.1 29.9 0.09 0 54.2M 43.3K -0 0 43.3K 43.3K -0
7 1401/08/30 0.3 11 39 0 -0.31
12,750
-1.95
12,540
0 674,184 0.1 0 29.9 0.13 0 78.8M 62.9K -0 0 62.9K 62.9K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.8 % 1 0 -2 4 19 50 58 2 -7 39 52
سابقه پول داغ نماد فنرژی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فنرژی 1,226 -2 0.21 26.3M 122.7M 2 1 56.4M 112.8M 0 1 0 112.8M -112.8M فروش 09:25:19 1401/09/07
2 فنرژی 1,304 1.95 5.62 116.8M 20.8M 5 4 125.3M 159.8M 2 1 123.7M 159.8M 226.3M فروش 09:02:35 1401/08/24
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد