سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فن آوا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فن آوا : موضوع فعالیت شرکت اصلی(گروه فن آوا) طبق ماده 3 اساسنامه عبارتست از:تولید انواع محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات وارتباطات وسیستم‌های رایانه‌ای ومخابراتی وانتقال دیتا وارائه هرنوع خدمات مربوط به آنها اعم ازسخت‌افزار ونرم‌افزار ونرم‌افزارهای کاربردی،خرید و فروش،واردات وصادرات قطعات وتجهیزات فناوری اطلاعات وارتباطات وسیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی وانتقال دیتا
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
6,363
قیمت پایانی
6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
17.5
درصد خالص خرید حقوقی
-112
ارزش معاملات
37.7B
حجم معاملات
57.9M
خالص خرید حقوقی
-9.8M
خرید حقوقی
966K
خرید حقیقی
56.9M
فروش حقیقی
47.1M
برآیند پول داغ و گروهی
1.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/03 0.4 10 27 -58 -2.29
6,400
-2.90
6,360
10,000 2,511,108 0.2 0.2 13.68 0.6 5 1.2B 1.8M 90.5K 100K 1.7M 1.8M -0
2 1401/11/02 1.6 26 16 1,198 1.24
6,550
0.31
6,490
21,460 21,402 1.3 1 13.68 0 -20 6.1B 9.3M -1.8M 41.2K 9.3M 7.5M 794.1M
3 1401/11/01 1.1 17 16 81 -2.12
6,470
-1.36
6,520
47,500 14,020 0.9 0.8 0 2.17 -2 4.2B 6.5M -125K 305K 6.2M 6.1M 891.5M
4 1401/10/28 0.7 23 33 816 2.48
6,610
0.78
6,500
3,388 25,196 2.7 2 13.68 6.2 -7 11.2B 17M -1.2M 270K 16.7M 15.5M -1.9B
5 1401/10/27 0.9 35 40 3,709 2.38
6,450
2.86
6,480
1,868,147 0 4 2.5 12.44 7.64 -27 13.5B 20.9M -5.8M 250K 20.7M 14.9M 1.7B
6 1401/10/26 8 87 11 599 2.94
6,300
2.94
6,300
2,323,249 0 0.3 0.2 12.44 0.6 -57 1B 1.7M -1M 0 1.7M 702.8K 126M
7 1401/10/24 4.9 50 10 18 1.32
6,120
2.98
6,220
3,695,083 0 0.1 0.1 12.44 0.26 -4 446.1M 717.2K -30K 0 717.2K 687.2K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-17 % -3 2 6 18 -7 12 -2 -38 -36 13 47
سابقه پول داغ نماد فن آوا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فن آوا 641 -0.93 1.79 27M 15.1M 3 1 58.2M 174.6M 6 1 202.5M 140.3M 794.1M فروش 12:06:15 1401/11/02
2 فن آوا 665 2.78 2.07 35M 16.9M 1 2 246.4M 123.2M 6 0 202.5M 123.2M 1B خرید 10:14:44 1401/11/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده