سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فملی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فملی : اکتشافات، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-247,967
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.3
درصد خالص خرید حقوقی
361
ارزش معاملات
442B
حجم معاملات
588M
خالص خرید حقوقی
330.4M
خرید حقوقی
466M
خرید حقیقی
122M
فروش حقیقی
453M
برآیند پول داغ و گروهی
-148.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 0.6 12 21 -30,316 0.53
7,520
1.20
7,570
940,896 119,000 0.8 0.9 42.62 0.05 48 63B 83.8M 40.3M 69.6M 14.2M 54.5M -48B
2 1401/11/11 1.1 15 14 -4,860 1.22
7,480
0.95
7,460
1,776,789 5,935 0.5 0.5 42.7 0.03 13 36.9B 49.3M 6.5M 27M 22.3M 28.8M 1.2B
3 1401/11/10 0.8 13 16 -23,656 0.41
7,390
1.90
7,500
1,108,772 385,167 0.8 0.9 42.73 0 37 63.5B 85.9M 32M 64.5M 21.4M 53.4M -12.8B
4 1401/11/09 0.5 11 23 -80,470 -3.16
7,360
-1.45
7,490
185,246 931,623 1.3 1.5 0 0.08 83 97.3B 132.2M 109.3M 116M 16.3M 125.6M -65.9B
5 1401/11/08 0.5 11 22 -46,534 0.00
7,600
-0.53
7,560
50,308 503,480 0.8 1 42.74 0.05 66 70.5B 92.8M 61.2M 76.3M 16.5M 77.8M -9.7B
6 1401/11/05 0.6 13 20 -38,775 -2.31
7,600
-2.19
7,610
63,765 247,583 0.8 1.1 42.74 0.05 55 70.8B 93.2M 51M 72.5M 20.7M 71.7M -7.4B
7 1401/11/04 0.6 8 15 -23,357 -0.38
7,780
-0.90
7,740
870,028 53,237 0.4 0.5 42.74 0.03 59 39.7B 51M 30M 40M 11M 41M -5.9B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
56.2 % -1 -1 -4 4 21 52 40 20 -7 3 7
سابقه پول داغ نماد فملی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فملی 753 0.67 0.52 10.8M 21M 1 11 178.8M 46.2M 1 16 11M 21.2M -48B خرید 12:29:02 1401/11/12
2 فملی 752 0.53 0.51 10.5M 20.8M 1 113 75.2M 18.8M 0 16 10.9M 21.2M -48.2B فروش گروهی 12:26:02 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده