سابقه روزانه و لحظه ای نماد فمراد

نماد فمراد شرکت آلومراد در بازار دوم بورس گروه فلزات اساسی و زیر گروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن - تولید راد و بیلت آلومینیومی و آلیاژهای آن سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات بورس
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت