سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فمراد

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فمراد : تولید راد و بیلت آلومینیومی و آلیاژهای آن
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,623
قیمت پایانی
25
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
27.6
درصد خالص خرید حقوقی
-8
ارزش معاملات
96.9B
حجم معاملات
36.3M
خالص خرید حقوقی
599K
خرید حقوقی
1.0M
خرید حقیقی
35.3M
فروش حقیقی
35.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 1 31 31 -1,363 -1.57
23,840
-2.60
23,590
6,231 42,272 6.1 14.8 44.55 12.16 3 45.2B 19M 571.8K 704.8K 18.3M 18.8M 1.9B
2 1401/11/11 4.9 92 19 -23 4.98
24,220
4.98
24,220
3,909,071 0 0.3 0.3 44.55 0.54 1 2B 840.7K 9.4K 44.4K 796.3K 805.7K -193.8M
3 1401/11/10 4.5 127 29 -115 4.96
23,070
4.96
23,070
5,180,781 0 0.5 0.4 44.55 0 3 4.2B 1.8M 50K 100K 1.7M 1.8M -0
4 1401/11/09 5.7 133 23 66 4.97
21,980
4.97
21,980
6,476,670 0 0.7 0.4 0 1.56 -1 5.3B 2.4M -30K 0 2.4M 2.4M 0.9B
5 1401/11/08 8.5 163 19 310 4.96
20,940
4.96
20,940
8,955,696 0 0.3 0.2 44.55 0.65 -15 2.1B 1M -148K 0 1M 866.8K -0
6 1401/11/05 14.9 98 7 0 2.15
19,950
4.97
20,500
12,652,596 0 0.1 0.1 44.55 0.37 0 683.6M 333.5K -0 0 333.5K 333.5K -0
7 1401/10/21 1.2 44 36 -498 4.43
34,170
4.98
34,350
1,211,991 305 3.4 2.7 44.55 12.27 1 37.4B 10.9M 145.7K 175.8K 10.8M 10.9M -5.3B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.6 % 14 20 20 -19 -17 -22 -4 111 -47 7 59
سابقه پول داغ نماد فمراد
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فمراد 2,344 -3.22 0.99 30.8M 31.1M 2 4 238.2M 119M 12 5 30.5M 37.1M 1.9B خرید 12:25:02 1401/11/12
2 فمراد 2,344 -3.22 0.99 30.8M 31.1M 2 4 238.2M 119M 12 5 30.5M 37.1M 1.9B خرید 12:25:02 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده