سابقه روزانه و لحظه ای نماد فلات

نماد فلات شرکت گروه صنایع معادن فلات ایرانیان در بازار پایه زرد فرابورس گروه سرمایه گذاریها و زیر گروه سایر واسطه های مالی - سرمایه گذاری سابقه روزانه و لحظه ای معاملات سهام و نماد های بورس تهران با اطلاعات کامل و ارزش معاملات و ورود پول حقیقی و نمودار سرانه خرید و فروش و حجم معاملات روزانه و روزهای گذشته و برآیند پول داغ
تبلیغات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 3 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
نماد بازار و گروه تعداد سهام میانگین حجم
شرکت بازار گروه صنعت زیرگروه حجم مبنا تعداد سهم ارزش بازار درصد شناوری تعداد شناوری ارزش شناوری هفته ماه
فلات گروه صنایع معادن فلات ایرانیان بازار پایه زرد فرابورس سرمایه گذاریها سایر واسطه های مالی 624K 389.5M 1.3T 36.9% 143.7M 467.8B 0.9M 1.7M
نماد قیمت ارزش معاملات ورود پول حقیقی اطلاعات بنیادی
پایانی آخرین هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه امروز هفتگی دو هفته ماهانه سه ماه P/S EPS P/E P/E گروه NAV رتبه نقدشوندگی
فلات 0.31%
32,550
2.62%
33,300
150.9B 421.6B 1.1T 2.1T -42.3M -1.3B -9.1B -8.1B -5.9B 0 1158 28.11 0 0 536
نماد درصد بازدهی درصد فاصله از کف درصد افت از سقف
5روزه 7روزه 14روزه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 1سال 2سال 3ماه 6ماه 1سال 2سال 2سال درصد تاریخ
فلات 2 2 3 8 11 78 137 293 105 78 137 293 321 1400/11/18 -5 1401/12/15
نماد ناحیه حمایت ناحیه مقاومت درصد نوسان
1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه 1ماهه 2ماهه 3ماهه 6ماهه 9ماهه 12ماهه
فلات 30,150 26,300 18,290 13,760 12,350 8,292 34,350 34,350 34,350 34,350 34,350 34,350 14 31 88 150 178 314
نماد اندیکاتورها
SMA EMA RSI(14) MFI(14) ADX(14) ATR(14) AO Williams CCI(20) Stochastic Bollinger MACD
فلات SMA5: 32,460 SMA10: 32,435 SMA20: 32,060 SMA50: 28,685 SMA100: 22,418 SMA200: 17,684 EMA5: 32,519 EMA10: 32,391 EMA20: 31,771 EMA50: 28,422 EMA100: 24,292 EMA200: 17,684 59 27 41 1,018 2,492 -64 33
K: 36
D: 43
Upper: 34,477
Middle: 32,060
Lower: 29,643
Value: 1209
Signal: 1467
Diverg.: -257
# تاریخ سرانه حقیقی قیمت حجم تابلو حجم مشکوک درصد شناوری ورود پول ارزش معاملات برآیند پول داغ حجم معاملات حجم به شناوری درصد خالص خرید حقوقی حجم خالص خرید حقوقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی پول هوشمند کد به کد
قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش قیمت پایانی قیمت آخر حجم تقاضا حجم عرضه مشکوک ماه مشکوک هفته -79.2M 6.4B 1.2B 2.0M 1.4 3% 24.5K 24.5K 1.9M 2.0M ورود خروج حقوقی به حقیقی حقیقی به حقوقی
1 1402/01/07 1.9 72.1 38.6 0.31
32,550
2.62
33,300
55.3K 1K 0.6 1.3 36.9 -42.3M 3.4B 1.2B 1M 0.72 1 13K 13K 0 1M 1M
2 1402/01/06 1.5 77.4 53.2 1.41
32,450
2.97
32,950
289.6K 0 0.2 0.4 0 -4.9M 1B -0 310K 0.22 0 1.5K 1.5K 0 305.3K 306.8K
3 1402/01/05 1.8 47.9 26.2 -0.16
32,000
0.78
32,300
3K 230.4K 0.4 0.3 36.93 -32M 2B -0 633.4K 0.43 2 10K 10K 0 623.4K 633.4K
سابقه پول داغ نماد فلات
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فلات 3,305 1.85 1.74 67M 38.4M 1 6 173M 28.8M 3 0 109.6M 0 1.2B خرید 12:27:07 1402/01/07
2 فلات 3,230 -0.46 1.11 50.5M 45.3M 5 8 106.4M 66.5M 2 0 103.3M 0 1B خرید 10:57:08 1402/01/07
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و ربات بورس تریدر
  • بروزرسانی: در صفحه نقشه بازار نمادهای من
  • بروزرسانی: در صفحه نوتیفیکیشن ها
  • بروزرسانی: در صفحه بازدهی صنایع
  • بروزرسانی: ارتقا رم و سی پی یو سرور
  • اضافه شده: فیلترهای ورود پول دوره ای
  • اضافه شده: اطلاعات کامل نماد در سابقه
  • اضافه شده: صفحه سابقه صنایع
  • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع
  • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده