سابقه روزانه و لحظه ای معاملات فسازان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد فسازان : 1.تولیدی انواع شمش های فولادی به روش ریخته گری مداوم و تک باره ای. 2.تولید انواع قطعات صنعتی بر اساس سفارش مشتری از جمله پاتیل سرباره فولاد سازی، کوکیل و متعلقات مربوطه جهت شمش ریزی، انواع قالب برش و پرس بدنه خودرو از جنس چدن های آلیاژی و سایر قطعات ریخته گری چدنی و فولادی.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,366
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4
درصد خالص خرید حقوقی
116
ارزش معاملات
12.8B
حجم معاملات
39.6M
خالص خرید حقوقی
7.3M
خرید حقوقی
8.2M
خرید حقیقی
31.5M
فروش حقیقی
38.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.3 10 8 -26 1.74
3,107
2.49
3,130
63,661 32,788 0.4 0.7 33.28 0.4 2 1.2B 4M 85.1K 148.6K 3.8M 3.9M -151.4M
2 1401/07/02 0.6 8 14 -794 -4.68
3,054
-4.99
3,044
3,000 89,271 0.8 1.6 33.31 0.85 30 2.6B 8.5M 2.6M 2.6M 5.9M 8.5M -103.6M
3 1401/06/30 1.2 10 8 -257 -0.77
3,204
-1.33
3,186
14,014 21,400 0.3 0.6 33.32 0.33 24 1.1B 3.3M 801.8K 801.8K 2.5M 3.3M -0
4 1401/06/29 1 10 10 -120 -1.28
3,229
-2.17
3,200
25,000 26,222 0.4 0.8 33.33 0.45 8 1.5B 4.6M 370.2K 380.2K 4.2M 4.5M -0
5 1401/06/28 0.9 15 16 -212 -1.24
3,271
-1.27
3,270
25,000 4,821 0.6 1.3 33.35 0.74 9 2.4B 7.4M 649.3K 649.8K 6.7M 7.4M -0
6 1401/06/27 1 9 9 -196 -2.76
3,312
-3.90
3,273
9,587 53,762 0.3 0.7 33.37 0.39 15 1.3B 3.9M 592.7K 602.7K 3.3M 3.9M -0
7 1401/06/23 1.1 11 11 -760 2.37
3,406
0.99
3,360
137,616 2,500 0.7 1.6 33.36 0.8 28 2.7B 8M 2.2M 3M 5M 7.2M -721M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
18.5 % -3 -5 -6 -9 -1 -17 -29 -90 -91 1 12
سابقه پول داغ نماد فسازان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 فسازان 313 2.55 1.12 10.8M 9.6M 2 1 75.7M 151.4M 0 1 0 151.4M -151.4M فروش 10:19:08 1401/07/04
2 فسازان 304 -4.99 0.45 6.9M 15.2M 1 1 547.9K 103.6M 0 1 0 103.6M -103.6M فروش 10:38:21 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک